DÜŞÜNEN ÖZDE GAZETECİ VE SİYASACILARIN DÜŞMANI EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ SİYASACILARDIR!..

  • 0
150 150 bakikarakol

Bir ülkede “gazetecilik” ve “gazeteci” yargılandı mı, bir biçimde susturuldu mu içim sızlar!..
Bilirim ki o ülkede emperyalistler, “siyasacı (siyasetçi, politikacı)” yaptıkları yerel işbirlikçilerini iktidara taşımışlar!..

Gazetecilik ve siyasa (siyaset, politika), “düşünme”yi kaçınılmaz kılan işlerin en başında gelir…

Ne var ki, “art-eksi” gibi zıtları, zıtlıkları da içinde taşır!..

Emperyalist işbirlikçisi siyasaları ve o siyasaların iktidarlarının yandaşı “sözde gazetecileri”, “öz”den ayıralım, kenara koyalım!..

Özde gazeteciler, siyasacılar;
“Düşünen insanlar”dır…
Yurtsever, halkseverdirler…
Paylaşımcıdırlar…
Hakka, hukuka, adalete bağlı ve saygılıdırlar…
Aydınlanma, aydınlıkçı yarınlardan, insan ve insanlıktan, barıştan, sevgi ve kardeşlikten yanadırlar…
Doğrunun, haklının yanındadırlar…
Yalan, kandırma, düzenbazlık, özçıkarcılık bilmezler…
Empati insanlarıdırlar…
Halkının, ülkesinin derdini dert edinirler, savaşım verirler…
Emperyalistler, işbirlikçileri yerel siyasalar, başka başka işbirlikçiler, sevmeyenleridir…
Onlardan her dönem ve her defasında baskı, zulüm görürler; dövülürler, saldırıya uğrarlar, içlerinde yaşamlarını yitirenlerin bıraktıkları bayrağı alırlar, daha bir dalgalandırırlar…

Özde gazeteci, siyasacı olmak bir ayrıcalık, bir onurdur…

Olabilene, olabileceğe selam olsun!..

“Düşünme”yi özümsemiş özde gazeteci ve siyasacıdan, emperyalist düşüncede olanlar dışında, kimseye milimlik zarar, kötülük gelmez…

Dünyanın neresinde bir gazeteci yargılanırsa, bilirim ki, yargılanan “gazetecilik”tir, halkın “haber alma hakkı, özgürlüğü”dür!..

Gazeteciliğin özü de, öznesi de halkın, insanın, insanlığın sesi, gerçeklerin ve ülkenin, evrenin koruyucusu olmaktır…

Gazetecilik, siyasacılık zor iştir!..

Emperyalistler ve yerel siyasi kadroların “düşman” belledikleri bir de, dünya Lideri Kemal Atatürk’tür!..
Çünkü…
Atatürk, halkına ve halklara “düşünme” kavramını kazandırmıştır, düşünen insanlar, siyasacılar, gazeteciler vb yetişmesini sağlamıştır…

Emperyalistlerinin ve dünyadaki işbirlikçilerinin hiç olmasını istemedikleri, “düşünen inanlar”dır!..
Düşünen insanı kitlesini, panzehirleri görürler!..

Dünya lideri Kemal Atatürk’ün en büyük devrimlerinden biri “Düşünme Devrimi”dir…
Ama…
Bilinsin istenmemiştir!..
Hep gizlenmiştir!..
Öyle ki…
Yazılıp çizilmesi, konuşulması bile önlenmiştir!..

Yapanlar, yaptıranlar belli:
Düşünce korkakları emperyalistler ve yerel işbirlikçileri!..

Emperyalistler, işbirlikçilerinin de “düşünmesini” istemezler, “görev insanı” olmalarını isterler!..
Yoksa…
İşbirlikçilikleri sonlandırılır, perişan edilirler…

Yadsınamaz gerçektir:
Dünyanın en iyi düşünenleri, emperyalistlerdir!..
Ayrıntılı, derinlemesine, çok uzun süreli ve örgütlü düşünürler, varlıklarını, varlıklarının ana unsuru çıkarlarını korurlar, yaşatırlar!..

Düşüncenin, gelişim gösterdiği yaşam alanlarının başında “gazetecilik” ve “siyasacılık” gelir…

Düşünen insanlar olarak, görevlerimizden biri, “özde gazeteciliği, gazeteciği”, özde siyasayı, siyasacıyı” sahiplenmek, yalnız bırakmamak!..
Zor günler ve gerisi gelir geçer!..

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.