Monthly Archives :

Temmuz 2020

BUNLAR, KURULTAY GÜNDEM METNİ YAZMAYI, USULÜNDE KURULTAY YAPMAYI BİLMİYORLAR!..

150 150 bakikarakol

Ben…
Bana “düşünme”yi kazandırdığı, evrensel düşünce, bir vatan, hakka, hukuka adalete dayalı çağdaş, laik bir devlet bıraktığı için vb “dünya lideri” kabul ettiğim “Kemal Atatürk” ve O’nun siyasi partisi “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)” tutkunuyum…

Atatürk “liderim”, CHP “partim”dir…

Partimle zerrece sorunum yok…

Ama…
Atatürk sonrası partim CHP’nin Genel Başkanlarıyla, onların yönetim kadrolarıyla var!..
Hele de bugünkü Genel Başkan ve kadrosuyla!..

Bugün partim CHP’m, “özel görevli, devşirme CHP’li” siyasi kadronun işgalinde!..

Bir “emperyalist proje” olan AKP’ye, AKP iktidarlarına ve gene bir “emperyalist proje” olan AKP-MHP ortaklı “Cumhur İttifakı”na, Cumhur İttifakı İktidarı”na yardım ve yataklık etmekten başka iş yapmıyorlar!..

Arlanıp sıkılmadan “iktidar olmak”tan söz ederler!..

Sanki, AKP ve Cumhur İttifakı İktidarlarına karşı çok başarılı muhalefet sergilediler, onların “gerici ilerleyişleri”ne engel oldular!..

Daha, Kurultay gündemi yazmayı, Kurultay yapmayı bilmiyorlar, yurt kurtarmış, devlet kurmuş CHP gibi çağdaş siyasi partiye Genel Başkan, yönetici olmuşlar!..

Yanılmayalım…
Bunları, CHP tabanı, CHP delegesi seçmemiştir!..
Bunlar, “atanmış”lardır!..
Her biri “özel görevli”dir!..
Bu Soroscu kadro, türlü türlü entrikalarla partim CHP’mi işgal altında tutuyor!..

Bunların başı –Bursa’dan CHP’li, yazar Güler Buğday bana kızacak ama ben gene de yazacağım- “adı lazım değil”, 25-26 Temmuz 2002 günlerindeki 37’inci Olağan Kurultay’da, “devşirme, ayarlanmış delege”lerin oylarıyla (1251) seçilmiştir!..
Delinen listesi de!..

Allah aşkına…
Şu “Kurultay Gündem Metni”ne bakar mısınız?!:

“GÜNDEM

1. Açılış
2. Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
3. Kurultay Başkanlık Kurulu Seçimi
(1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 6 Yazman)
4. Genel Başkan’ın açış konuşması
5. Kurultay Komisyonlarının oluşturulması
(Sonuç Bildirgesi Komisyonu)
6. Çalışma ve Hesap Raporlarının okunması, görüşülmesi ve
oylanması
7. Kurultay Sonuç Bildirgesinin okunması, görüşülmesi ve
oylanması
8. Genel Başkan Seçimi
9. Parti Meclisi asil ve yedek üyeler ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl
ve yedek üyeleri seçimi
10. Kapanış “

O kadar yanlışlar var ki!..
Durduk yere “Kurultay Gündemi yazmayı bilmiyorlar” demiyorum!..

Bir örnek vereyim:

Kurultay Başkanlık Kurulu yani Kurultay Divanı seçiminden sonra, “Genel Başkanın açış konuşması” olur mu?!.
Böyle yazılır mı?!.
Kurultay Başkanlık Kurulu oluşmuş, Genel Başkan’ın ve Parti Meclisi Üyeleri ile Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri’nın görevi düşmüştür; partinin tek yürütme organı “Kurultay Başkanlık Kurulu”dur…

Kurultay Gündemi’ne “Genel Başkanın açış konuşması (4. Madde)” diye yazılmaz!..
Yazılamaz!..

Ne yazık ki, yazıldı ve uygulandı!..

Bakın şimdi:
Kurultay sunucusu görevli genç tarafından kürsüye çağrılarak , Kurultay’ın açılışını, Kurultay gündeminin 2’inci ve 3’üncü maddelerini doğru biçimde yapan “genel başkan”, Kurultay Başkanlık Kurulu’nun oluşmasından sonra artık “Genel Başkan adaylarından biri konumundadır… Buna karşın, Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkanlığı düşen, ama “genel başkan adaylarından biri konumunda” olanı, “Genel Başkan” sözcükleri ile “açış konuşması” yapmaya çağırıyor!..

Olacak şey değil!..

Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanı Çerçioğlu böyle bir yanlışı nasıl yapar?!.
Kurultay’ın açılışının yapıldığından habersiz mi?!.

Başkan Çerçioğlu, yanlış gündem yazılımını neden düzeltme yoluna gitmedi, delegeyi bilgilendirmedi, “düzeltme oylaması” yapmadı?!.

Ve ve…
Gündem metninde, “Konuşmalar” veya “Genel Başkan adaylarının konuşması” maddesinin yokluğuna neden dikkat etmedi?!.

Çağrı üzerine ikinci defa kürsüye gelen “düşük genel başkan”, “açış konuşması” değil, “genel başkan adayı konuşması” yapıyor!..
Kurultay’ı iptale götürecek bir yanlışa da imza atıyor!..
Şöyle:
Sunumda bulunduğu “13 maddelik bildirge”yi “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir (itiraz gelince “Oy çokluğuyla kabul edilmiştir” diye düzeltti) diyerek, Kurultay delegelerine oylatıyor!..

Yasaya, usule, tüzüğe, programa aykırı ve bunun Kurultay Başkanlık Kurulu’nun işi olduğunu bilmiyor mu?!.

Kurultay’ı öyle organize etmişler ki, sonuç ta baştan belli!..

Sizi gidi “özel görevli devşirmeler” siziii!..

Bu beyler, boş alanda at koşturanlar gibi hareket ederken, Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanı Çerçioğlu, iki yardımcısı, 6 yazman duyarlı davranmıyor!..
Yaşananları “Kurultay Tutanağı”na da aynen geçiriyorlar!..
O tutanağın, “Kurultay iptal ettirecek” içerikte olduğundan hala habersizler!..

Bu kadrolar yüzünden partim CHP’m, yüzde 25 bandını aşamıyor, siyasalar üretemiyor, Atatürk ve Atatürk Türkiye’si karşıtı iktidarı indiremiyor!..

CHP’lilerin, kendilerini, CHP’yi bu siyasi kadrodan kurtarması gerekir!..

Bu arada…
Ankara Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun, CHP’nin 37’inci Olağan Kurultayı’nda onca olanlara karşın işlem yapmaması düşündürücü!..
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda dikkat edilir mi?!.

Bir gelişme olmazsa, “atı alan Üsküdar’a geçmiş anlayışı” hissedilecek!..

Bitirirken…
Dün www.odatv4.com internet gazetesinde, Okan İrtem imzalı “Erdoğan nasıl bir CHP istiyor” başlıklı yazının linkini veriyorum, okumanızı ısrarla istiyorum: https://odatv4.com/erdogan-nasil-bir-chp-istiyor-29072000.html

*

Yarın Kurban Bayramı…
Yazmayacağım…
Cumartesi, Pazar, Pazartesi de…
4 Ağustos 2020 Salı günü yazacağım…
Bilginize…
İyi bayramlar…

GÖZÜMDE, GÖNLÜMDE BİR DEĞER OLAN “PEŞİN HÜKÜMLÜ” GAZETECİ, YAZAR, TELEVİZYONCU ARKADAŞ!..

150 150 bakikarakol

Adını, soyadını yazmayacağım…
Çok iyi tanıdığınız; benim de yazılarını, konuşmalarını, duruşunu beğendiğim, ama hiç yüz yüze gelmediğim gazeteci, yazar, televizyoncu arkadaşla dün, … üzerinden bir tatsızlık yaşadım…
Sizlerle paylaşmak istedim…

Konu, CHP’nin, Cumartesi ve Pazar (25 – 26 Temmuz 2020) günlerinde gerçekleşen 37’inci Olağan Kurultayı’nda gelişen ve benim iki günden beri üzerinde durduğum, Kurultay’ın iptaline neden olacak iki yanlıştı…

Özetle:
Kurultay Gündemi’ne göre, Kurultay Divanı oluştuktan sonra parti yönetimi düşmüştür, Genel Başkanın görevi sona ermiştir, partinin yönetimi o andan itibaren, Kurultay yapılıp yeni Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimle belirleninceye kadar Divan’dadır…
Kurultay’da “oylamalar”ı Divan yapar…

Kurultay’ın ilk günü, ilk saatlerde bir oylama, Divan dışında, kürsüde konuşan kişi tarafından yapıldı!..

Olmayacak, olmaması gereken, kabul edilemez, Kurultay iptaline neden olacak olay!..

Yapan da, birkaç dakika öncesine kadar “Genel Başkan” konumundaki “adı lazım değil”di!..

Böyle bir yanlışa, ikinci büyük yanlışı, Divan’ın görevinin gasp edilmesine duyarsız kalan Divan’ın kendisi idi!..

Sorarım:
Konuşmacı nasıl olur, konuşmasında sunduğu 13 maddelik bildirgeyi Kurultay Delegeleri’ne oylatır, “Oy çokluğuyla kabul edilmiştir” diye açıklar?!.
Ve Divan nasıl olur, böyle bir oylamaya izin verir?!.
Vermekle kalmaz “Divan Kurultay Tutanağı”na, okunan 13 maddelik bildirgenin kabul edildiğini geçirir ve o bildirgeye, “Kurultay onaylı” geçerlilik kazandırırı?!.

Kurultayı izleyen yılların gazetecisinin, bu ayrıntıyı kaçırmasını yadırgarım, yererim!..

Gerçekten ayrıntıyı yakalayamamışsa, o gazetecinin, gazeteciliğini sorgularım!..
Ayrıntıyı yakalamış ama üstüne gitmemiş!..
Eyvah, eyvah!..

Gazeteciliğini de beğendiğim arkadaşın yazdıklarını okuduktan sonra, “…, Kurultay iptal edecek iki yanlışı neden ayırt edemedin, edemiyorsun?!.
Konuşmacı, kendini nasıl Divan’ın yerine koyarak, nasıl Kurultay delegesine oylama yapar ve Divan, görevinin gaspına neden sessiz kalır?!.
Divan Tutanağı’nda bu iki rezaleti göreceksiniz?!.” diye yazdım, gönderdim…

8-10 dakika falan geçmemişti, yanıt geldi…
Şöyle:
“Bu partinin kendi işi.. İç işleyişlerindeki sorunu CHP’liler çözsün. Onlara sorun bunu. Biz siyasal değerlendirme yapıyoruz, PM, MYK gibi hesaplar sizi ilgilendirir.”

Şaştım!..

Siyasi konularda, içeriği dolu, bilgilendirici, aydınlatıcı sözler eden, yazılar yazan yılların gazetecisi ve televizyoncusundan bunları duymak, ben de derin hayal kırıklığı yarattı!..

Yanıt yazımda:

“Beni hayal kırıklığına uğrattınız … Bey!.. Bir yanlış yapılıyor, sizin gibi biri görmezden geliyor!.. Üzüldüm!.. Yazık!.. Size kolay gelsin…”

Gerçekten üzüldüm!..
Gerçekten yazıklandım!..

Bir siyasi analizci yılların gazetecisi, televizyoncusu, “Bu partinin kendi işi” nasıl der?!. “İç işlerindeki sorunu CHP’liler çözsün” tümcesini nasıl eder?!. Nasıl “Onlara sorun bunu” diyerek, yol göstericiliğinde bulunur?!.

“Biz siyasal değerlendirmeler yapıyoruz, PM, MYK gibi hesaplar sizi ilgilendirir” ne demek?!.

Böyle mi siyasi değerlendirme yapılır?!.

Siyasi yanlılık, siyasi körlük ne zamandan beri “siyasi değerlendirme” oldu?!.

“PM, MYK gibi hesaplar sizi ilgilendirir” sözünü ciddiye almadım, almıyorum…
Vurguladığı gibi, benim bir hesabım yok; hiç olmadığı gibi, hiç olmayacak da…

Evet ben özbeöz CHP’liyim…
Ama partim CHP’ye üye bile değilim…
Çünkü:
Gerçek anlamda gazetecinin, siyasayı, siyasetçiyi yakından izlemesini doğru bulurum; ancak, “siyasetçi” olmasına şiddetle karşıyım…
Milletvekili olan gazetecileri gördüm, gördük!..
Milletvekili seçildiler ama Milletvekilliği yapamadılar, Milletvekili olamadılar!..
Gazetecilikleri de bitti!..
(Bu nokta ayrı bir konu… Ayrıntıya girmeyeceğim…)

Anladım ki, gözümde ve gönlümde bir “değer” olan gazeteci, yazar, televizyoncu arkadaş peşin hükümlü!..
Özüyle sözü ve eylemi örtüşmeyen, “kafası karışık” biri!..

Onun için “Size kolay gelsin” derken, kendiliğinden oluşan o “yazar-okur ve konuşmacı-dinleyici bağ”ın koptuğunu vurgulamaya çalıştım!..
İstemezdim!..
Gerçeklerle ve gerçeklerimle çelişmek, kabullenemeyeceğim, altından kalkamayacağım yüktü!..

“DEVŞİRME VE AYARLANMIŞ DELEGELER”İN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ OLSANIZ DA, YOK HÜKMÜNDESİNİZ!..

150 150 bakikarakol

H a y ı r ! . .
Partim CHP’min Cumartesi-Pazar (25-26 Temmuz 2020) günlerinde yapılan 37’inci Olağan Kurultayı, resmi ve hukuki olarak geçerli değildir!..
Çünkü:
Usulsüzlük yapılmıştır!..
Çünkü:
Konuşmacı (adı lazım değil), Kurultay Divanı’nın yetkisini gasp etmiş, Kurultay delegesine, 13 maddelik manifestosunu oylatmış, kabul ettirmiş, “Oy birliği ile kabul edilmiştir” diye sonuç açıklamıştır!..
Bu oylama “Kurultay oylaması” olarak kabul edilemez!..

Konuşmacı, Divan’ın yetkisini gasp ederek, oylama yaparken; yetkisi, söz verdiği konuşmacı tarafından gasp edilen Kurultay Divan Başkanı ve üyeleri, duyarlı davranmayarak, “Divan yetkisi”nin gasp edilmesini önlememiş, suç işlemiştir, Kurultay’ı yönetememiş, Kurultay’ın resmi ve hukuki geçerlilik kazanamamasına, yitirmesine neden olmuştur!..

Yanlışın, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’nun titiz incelemesi sonucu ortadan kaldırılacağı, partim CHP’nin 37’inci Olağan Kurultay’ın iptali yönünde doğru karar vereceği inancı ve düşüncesindeyim…

Bana göre, birinci gününde yapılan yanlışlarla “hukuki ve resmi geçerliliği”ni yitiren Kurultay’ın ikinci gününde gerçekleşen Parti Meclisi (PM) Üyeliği seçimlerinde de, CHP’ye, CHP’lilere yakışmayan sonuçlar yaşanmıştır!..

“Tekke ve Zaviyeler Yasası’nın kaldırılmasını isteyecek kadar ileri giden Bülent Kuşoğlu delegeden 862 oy alacak, yeniden Parti Meclisi olacak, Aykut Erdoğdu 499 oyda kalacak, kadın kotasından ötürü PM’ye giremeyecek!..

Ve…
Gençlik kotasından PM üyesi olanlardan biri, 365 oy alan, İstanbul Beykoz ilçeden 19 yaşındaki Sevgi Kılıç’tır!..
Özelliği, “Türbanlı” olması!..
(‘Türban’a ‘başörtü’ denilmesi başka bir rezalet!.. Denilmemeli!.. Denilmesine karşı çıkılmalı!..)

CHP siyasalarıyla Politikalarıyla) örtüşmeyen siyasi sahtekarlığa, siyasi cambazlığa bakar mısınız?!.

Din ile siyasayı hala ayıklayamayan, “dinci” olarak kalan, adına da “muhafazakar” denen seçmene yaranmak, o seçmenden oy almak uğruna çağdaş, aydınlık, laik CHP’yi merkez sağa, oradan “gericiliğe” ve “gericiliğin koyu karanlığı”na çekmekle görevli siyasi kadro, türbanlı genç kızı PM vitrinine taşırken, çember sakallı bir genci neden düşünmedi?!.
Us mu (akıl mı) edemedi?!.
Unuttu mu?!.

Gene…
Erdoğan Toprak ne yaptı ki delegeden 619 oy aldı PM’ye seçildi, örneğin “Teğmen Çelebi” olarak tanıdığımız Mehmet Ali Çelebi “507 oy”una karşın, cinsiyet ve gençlik kotasına takıldı PM’ye giremedi?!.

Demek ki…
Bir dizi yanlışlar var!..
“Özde CHP’liler”in önünü kesiyor!..

O “bir dizi yanlışlar”ın ne, neler olduğu biliniyor!..

Biliniyor ama giderilmeleri, düzeltilmeleri için hiçbir şey yapılmıyor!..

Neden?!.

Çünkü:
CHP, içten, öz CHP’liler tarafından yönetilmiyor!..
CHP, uzun yıllardan beri, özel yetişmiş ve görevlendirilmiş siyasi kadrolar ve onların devşirdikleri tarafından yönetiliyor!..
İşe, “delege devşirmeciliği” ile başlamışlar!..
“Devşirme delegeler”, CHP il, ilçe örgütlerinde korunup kollanmışlar, Kurultaylara taşınmışlar!..
Kurultay sonuçları baştan belli!..

Dünya lideri Kemal Atatürk döneminde böyle miydi?!.
Ve…
CHP Kurultayları böyle mi geçerdi?!.

Günlerce konuşulur, tartışılır, doğrular aranır bulunurdu, onların her biri “kurultay kararı” olarak kayıtlara işlenirdi!..

Söz ve eylem birliği vardı!..
Sözle, eylem, eylemle söz asla çelişmezdi!..

Şimdi öyle mi?!.

Çıkarlar “elerki”den (demokrasiden) söz ederler ama uygulamazlar!..

Partide elerkiyi uygulamayanlara kananlara ben “CHP’li” demiyorum!..
Demeyeceğim!..

Elerkiden söz eden önce elerkiyi partisinde yaşama geçirecek, elerkiyle bağdaşmayan, örtüşmeyen ne varsa yok edecek!..

Böyle bir çalışma yapmayacak, “elerki” diyecek, ben de inanacağım!..
Vay benim CHP’liliğime!..

“Liyakat” diyecek, liyakatsizliğin en alasını sergileyecek!..

1356 Kurultay delegesinin 1251’inin oyunu alacak, genel başkan seçilecek, yetinmeyecek Parti Meclisi Üyesi listesi” hazırlayacak!..

Bildirge (manifesto) açıklayacak, siyasi partilerde siyasetçi yetiştirmenin gerekliliğini dile getirmeyecek!..

İlhan Cihaner’in dediği gibi, bugüne kadar, AKP iktidarının hiçbir siyasasına engel olamamış, arlanıp sıkılmadan “cek”, “cak” ekleriyle biten sözler edecek, “vaatler”de bulunacak!..

Hadi ordan!..

“adı lazım değil”, sana da, ekibine de inanmıyorum!..
Ve inanmıyoruz!..

“Devşirme ve ayarlanmış delege”lerin oylarıyla seçilmiş olsanız da, sizi tanımıyorum!..
Siz, yok hükmündesiniz!..

Ben, karşıt olduğunuz, dışladığınız “öz CHP’liyim!..
Öyle de kalacağım!..
B i l i n ! . .

“Öz CHP’liler”le birlikte sizi, partimiz CHP’mizden kovacağız!..
Bu, biz “öz CHP’liler”in, “öz CHP’li olma görevimiz”dir!..
B i l i n ! . .

Siz de, sizin ağababalarınız da vız gelir, tırıs gidersiniz!..
B i l i n ! . .

PARTİM CHP’MİN 37’İNCİ OLAĞAN KURULTAYI’NDA İPTALE NEDEN OLACAK İKİ YANLIŞ YAPILDI!..

150 150 bakikarakol

Partim CHP’min, dün ve önceki gün 37’inci Olağan Kurultay’ı vardı…
Başındaki “adı lazım değil”in ve ekibinin “İktidar Kurultayı” diye adlandırdığı Kurultay’da, ilk gün (25 Temmuz 2020 Cumartesi) ve ilk dakikalarda “iki büyük yanlış” yapıldı!..
Yapanlardan biri, 10 yıl, 2 ay, 15 gün partim CHP’min başındaki “adı lazım değil”di!..
Diğeri, 37’inci Olağan Kurultay Divanı idi!..

“adı lazım değil”, bakın “yanlış” nasıl yaptı:
Sunucu, “Genel Başkan” konumu ve sıfatından dolayı, Kurultay’ın açılışını yapması için “adı lazım değil”i, sahnedeki kürsüye çağırdı…
“adı lazım değil” geldi ve kısa bir açış konuşması yaptı; delege imzalarıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Kurultay Divan Başkanlığı”na önerildiğini, başka da aday önerisi olmadığını söyledi ve Kurultay Delegesi’nin oyuna sundu… “Oybirliği ile kabul edilmiştir” dedi, itiraz edilince, “Oy çokluğu ile kabul edilmiştir” diye düzeltti…
Çerçioğlu’nu, yanına çağırdı…
El sıkıştılar…
Sıra “Divan”ın diğer üyelerine geldi…
Kurultay Delegeleri, Divan üyelerini de ad ve soyadlarıyla önermişlerdi…
“adı lazım değil”, Divan üyelerinin adlarını okudu, oyladı…
Oybirliği ile kabul edildi…

Böylece, 37’inci Olağan Kurultay’ın Divanı oluştu…
Artık CHP’nin yönetimi, Özlem Çerçioğlu Başkanlığındaki “Divan”dı…
Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri vb yoktu; 37’inci Olağan Kurultay bitip yeni yönetime görev devredilinceye kadar “Divan” vardı…

Her şey yasaya, tüzüğe, programa, usule, esasa uygun gidiyordu…

Divan Başkanı Çerçioğlu, Kurultay Gündemi gereği, konuşmasını yapması için “adı lazım değil”i kürsüye çağırdı…

Geldi, konuştu…

Bana göre, “sol gösterdi, sağ vuracak” içerikte konuşmaydı…

“Bildiri” de (Manifesto da) denen 13 maddelik sunumunun ardından “Aşağıda imzası olan bizler, 37. Kurultayın delegeleri olarak yukarıda saydığımız vaatleri gerçekleştireceğimize, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz” dedi, ekledi:
“İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.”
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglunun-37-olagan-genel-kurultay-konusmasi

Yanlışı burada, bu sözlerinde!..

Divan Başkanı Çerçioğlu ve üyeleri de, “adı lazım değil”in yanlışına duyarsız kalarak, ortak oldular, yanlış yaptılar!..

“adı lazım değil”in, alıntıladığım ve bilginize sunduğum sözleri, “Divan Tutanağı”nda yer almıştır!..
Almaması, yanlışın yanlışı olur, skandal olur!..

“adı lazım değil”in sözlerindeki yanlış nereydi, neydi?!.

Konuşurken, “konuşmacı” konumundan başka bir özelliği olmayan “adı lazım değil”, 37’inci Olağan Kurultay’ın 1356 Delegesi adına konuşma, vaatlerde bulunma, söz verme yetkisini kimden, ne zaman, nerede, nasıl aldı?!. Bu biiir…
İki:
Kurultay Delegesine “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir” nasıl der, oylama yaptırır, “oybirliği ile kabul edildi” diye açıklar?!.
Hangi yasada, tüzükte, programda bu var?!.

Ve…
Böyle bir yanlış, Kurultay Divanı’nın dikkatinden nasıl kaçar?!.

“adı lazım değil”in, kendini, Kurultay’ın 1356 delegesi sözcüsü yerine koyması ve sözcülüğünü üstelendiği delegeye “oylama” yaptırması, Divan’ın da suskun kalması, CHP’ın 37’inci Olağan Kurultay’ını iptale götürmez mi?!.

Götürür!..

“adı lazım değil”, Kurultay’ın 1356 delegesi adına konuşup söz vermeden meramını dile getirebilirdi ve oylamayı, Divan Başkanlığından isteyebilirdi; Divan Başkanlığı, isteme uymayı uygun görürse, oylamaya sunabilirdi ve Divan Tutanağı’na bu biçimde geçirerek hukuki resmiyet kazandırabilirdi, “yanlış”a da düşülmezdi!..

Böyle yapılmayınca ortaya, yasaya, tüzüğe, programa, usule, esasa aykırı durum çıktı!..
Bunun da yasal yaptırımı, Kurultay’ın iptalidir!..

Kurultay’a gölge düşmüştür!..
Kurultay yara almıştır!..
Kurultay iptal edilip 45 gün içinde olağanüstü kurultayla yenilenmelidir!..

Sanıyorum, bu yanlışlardan itirazlar yapılacak, iptal ve yenileme isteminde bulunulacak!..
Ya da…
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmacı “adı lazım değil”in ve “Divan”ın yanlışını hukuki yasalar çerçevesinde düzeltecek!..

Yoksa…
Hiçbir şey olmayacak, böyle mi kalacak?!.

İzleyeceğim…

PARTİM CHP’MİN BAŞINDA BULUNMASINDAN UTANIYOR, AR HAYÂ EDİYORUM!..

150 150 bakikarakol

“Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, çok baro ve bekçilik düzenlemelerine ilişkin iptal istemini ret etti!..
Alkııışşş!..
Bugün Ayasofya Cami’de Cuma namazı siyasi şov var!..
Alkııışşş!..
Ülkenin sorunlar bir bir çözülüyor!..
Alkııışşş!..” diyelim, geçelim…

Partim CHP’min başındaki, emperyalist ABD’nin CIA elamanı, para vurguncusu (spekülatörü) George Soros’un Türkiye’deki vakfı TESEV‘İN 183 nolu kurucu üyesi “adı lazım değil”, yarın ve öbür günkü, adını “İktidar Kurultayı” koyduğu 37’inci Olağan Kurultay’ına 11 kala (14 Temmuz 2020 Salı) grup konuşmasında “Devleti yönetmek bilgi ister, birikim ister, ahlâk ister, adalet duygusu ister. Devleti yönetecek kişide halk samimiyet ister. Kararları, davranışı, tutumu samimi olmalıdır. İkiyüzlü siyaset, ikiyüzlü devlet adamı olmaz. Eğer bir kişi ben ikiyüzlüyüm, burada başka, burada başka şey söylüyorsam, o zaman derler ki bu devleti yönetemez. Bunun bilgisi de yoktur, birikimi de yoktur, bu devleti yönetemez, bunun temel görevi halkı kandırmaktır derler. O nedenle devlet yönetiminde ikiyüzlülük olmaz.
Erdoğan’ın tek düşündüğü koltuğudur. O koltuk için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bir daha söyleyeyim, o koltuk için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur.
Erdoğan Kahramanmaraş’ı bilmez, Sütçü İmam kimdir, onu bilmez. Erdoğan Gaziantep’i bilmez. Neden gazilik unvanını aldı, onu bilmez. Erdoğan Karayılan’ı bilmez, Afyon’u bilmez Erdoğan, Dumlupınar’ı bilmez Erdoğan, Sakarya’yı bilmez Erdoğan, Erdoğan’ın tek bildiği yeşil dolarlardır” diyor…

… 4 kala da (21 Temmuz 2020 Salı), gene grup konuşmasında “Erdoğan dünyaya meydan falan okuduğu yok arkadaşlar, nereden çıkarıyorsunuz siz bunu? Erdoğan dünyanın önemli liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiren adamdır. Ne meydan okuması? Ne oldu meydan okudu da? Medyayı kullanıyorlar. ‘Erdoğan yumruğunu masaya vurdu, Erdoğan dünyayı titretti.’ Yok öyle bir şey. Erdoğan 33 asker şehit olurken Putin’i orada ayakta beklemedi mi? Sandalye bile vermediler, ne meydan okuması?
Osmanlı niçin battı? Görkemli üç kıtaya hükmeden Osmanlı niçin battı? Liyakat olmadığı için, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, bunlar olduğu için.
Devleti yönetmek farklı bir şeydir, devleti yönetmek liyakatli atamalara bağlıdır.
7 Şubat -çok örnek var da, bir-iki temel örnek vereyim- 2014, Erdoğan FETÖ’den söz ediyor: ‘Aldatılıyoruz, aldatıldık, ben dahi aldatıldım.’ Sen çocuk muydun? ‘Aldatıldım’ değil, sen bilerek yaptın.
Eğer aldatıldıysan, bir terör örgütü devletin tepesindeki en önemli kişiyi aldatma kapasitesine sahipse, senin o koltukta oturmaman lazım, oturduğun her dakika sen vatana ihanet ediyorsun.
Her gelen seni kandırıyor. Her gelenin kandırıldığı adamdan devleti yöneten devlet adamı mı çıkar Allah aşkına?
3 Ağustos 2016 darbe girişiminden sonra “Rabbim de, milletim de bizi affetsin” Peki, 251 şehidin kanı ne olacak? Sen Marmaris’te saklanırken 251 kişi meydanlarda hayatını verdi. Ne yüzünden? “Beni kandırdılar”. Seni kandırmadılar, bir ipte iki cambaz oynamaz demişler. Cambazlardan birisi düştü, diğeri hâlâ yerinde duruyor.
26 Eylül 2017 şöyle bir açıklama yapıyor: ‘Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle yanlış düşüneceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız.’ Yahu her gelen seni yanıltmış, her gelen… Ve adam hâlâ koltuğunda oturuyor. İnsanda ar damarı olsa der ki: ‘Ben burayı bırakıyorum arkadaş, her gelen beni aldattı, ben bu ülkeye büyük zararlar verdim, insanlara zarar verdim, 251 kişi hayatını kaybetti ve ben devleti yönetemiyorum. En iyisi izzet-ü ikbal ile devlet erkanından çekileceğim’ diyeceksin. Ama demiyorsun, devam ediyorsun.
20 Nisan 2017: ‘Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır.’ Obama’ya gidip bütün iradeyi teslim eden kim? Obama’nın her dediğini yapan kim? Milletin çıkarlarını değil de Obama’nın çıkarlarını savunan kim? Bir de itiraf ediyor, ‘Bizi aldatmıştır’ diyor. Aldatır tabii ya, aldatır. Çünkü senin iraden yok ki sen devlette liyakati bitirdin, devleti yok ettin sen, devletin dibine dinamit koydun. Her gelen seni aldatacak zaten.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep aldatılan bir Cumhurbaşkanı gelmiş midir? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde egemen güçlerin talimatını koşulsuz yerine getiren bir Başbakan, bir Bakan, bir Cumhurbaşkanı gelmiş midir? Beni üzen ne, biliyor musunuz? Şu: Efendim, ‘Erdoğan çok kararlı, Erdoğan dünyaya meydan okuyor, Erdoğan şunu yapıyor, Erdoğan bunu yapıyor.’ Ya Erdoğan egemen güçlerin talimatını yerine getiriyor, Erdoğan’ın iradesi yok. Erdoğan kim güçlüyse, onun önünde esas duruşa geçen kişidir, bakmayın öyle hava atmasına. Öyle ortalıkta kahraman gibi gezmeye hakkı yok. Herkesin önüne geçip herkesin aldattığı ve herkesin kendi taleplerini onun üzerinden Türkiye’de gerçekleştirdiği bir adam, Erdoğan budur.
Ülke zengin, bu ülkede para var, ama egemen güçlerin taşeronluğunu yapan bir saray iktidarı olduğu için bütün kaynakları Londra’daki tefecilere tahsis ediyorlar.
Tek kişilik saray hükümeti ölü doğmuştur. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ölü doğmuştur, ölüdür. Bir kişi için 83 milyon çalışıyor. Bir aile için 83 milyon çalışıyor. Sarayın beslemeleri için 83 milyon çalışıyor. Beşli çete için 83 milyon çalışıyor. Orta sınıf tamamen yok oldu.
Yalan söylemede bunların eline kimse su dökemez. Bu kadar yalanı nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorlar? Üstelik çıkıyor, milletin gözünün içine baka baka her türlü yalanı söylüyor. ‘Nasıl olsa’ diyor ‘bunların hepsi unutulur.’ Ama biz unutmayız. Cumhuriyet Halk Partililer unutmazlar.
Çiftçinin halinden anlamaz, esnafın halinden anlamaz, işsizin halinden anlamaz, şiddete uğrayan kadının halinden anlamaz. Kalkar bir de vatan millet Sakarya edebiyatı yapar.
Türkiye’yi bu hale kim getirdi? 18 yıldır bu memleketi yönetenler getirdi. 18 yıldır iradesini egemen güçlere teslim edip Türkiye’de, Ortadoğu’da bölgenin taşeronluğuna, egemen güçlerin taşeronluğuna soyunanlar getirdi.
Erdoğan’ın bu ülke için nasıl bir felakete ortam hazırladığını artık hepimizin bilmesi lazım.” https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-konustu-21-temmuz-2020 diyor…

Diyor, diyor, diyor!..

Demekten başka bir şey yapmadı, yapmıyor yapmayacak da!..

Ülke Kamutay’ının (Meclisi’nin) ikinci en çok oyunu almış siyasi partinin başındaki, saptadığı, belgelendirdiği durum karşısında, cephede savaşan ordusunu bırakıp kaçan komutan gibi!..

Ne rezil, ne utanç verici!..

Ve bu kişi, Kurultay’ın en güçlü genel başkan adayı!..

İnanılır gibi değil!..

“Bir yanlışlık olmalı!..” demeyeceğim!..
“Delege ayarlaması” bu kaçınılmaz kılar!..

Bir de…
Elerkiden (demokrasiden), parti içi elerkiden, hak, hukuk, adaletten söz eder, ”Milletvekillerini, Genel Başkanlar değil, halk seçsin” der!..

Onca söz ettiği AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanından ne ayırtı var?!.

En ala yalan söyleyen, kandıran, uyutan, ihanet eden, iktidarın değirmenine su taşıyan, iktidara yardım ve yataklık eden, bu ülkenin tek köklü ve ilkeli siyasi partisinin başında olmaması gereken kendisi!..
Soros gibi bir emperyalist karıştırıcısının elamanı gene kendisi!..

Partim CHP’min başında bulunmasından utanıyor, ar, haya ediyorum!..
İçin için parçalanıyor, yok oluyor, tükeniyorum!..

Dünya lideri Kemal Atatürk’ümüz, bağışla!..

MUHALEFET OLAMAMIŞ, İKTİDAR OLACAK!.. HADİ CANIM SEN DE!..

150 150 bakikarakol

Bir iki gün önce açıklanan anketle anlaşıldı ki, Türk halkının yüzde 51.7’si, içeriği “kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti sıfıra indirmek” olan “İstanbul Sözleşmesi”nden habersiz ve sözleşmeyi bilmiyor!..
2011 yılında İstanbul’da imzalandığı için “İstanbul Sözleşmesi” diye anılan anlaşmanın ilk imzacılarından biri Türkiye’dir… Türkiye’de iktidarda AKP’dir…
2014 yılında da Kamutay’dan da geçirerek yasalaşmasını sağlayan AKP, kadına bakışının gereğini yerine getirerek, “İstanbul Sözleşmesi”nin ne olduğunu, neler içerdiğini topluma anlatmamış, anlattırmamış; anlatılmaması için elinden geleni yapmıştır…
“İmzalamak” ve “anlatmamak” eylemleri arasında derin çelişkiye düşen, iktidarının ilk yılının 6’ıncı ayından (2003) itibaren, cadde ve sokaklarda kadına yönelik gaspların, saldırıların, ağır yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanan olayların sorumluluğunu taşıyan AKP, “İstanbul Sözleşmesi”nin bilinmesini toplumdan gizlerken, Kamutay’ın ikinci büyük siyasi partisi ve diğer siyasi partiler, hatta kamutay dışında kalmış siyasi partiler de, AKP gibi davranmış, topluma “kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti sıfıra indirme”yi amaçlayan “İstanbul Sözleşmesi”ni anlatmamıştır?!.

Neden?!.

Soruyu, sormakla yetinelim, bırakalım…

İktidarda ve muhalefette aynı ortak davranış, 16 Nisan 2017’deki “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” için yapılan halkoylamasında da görüldü!..
Halk, “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin ne olduğunu bilmeden, öğrenmeden sandığa gitti oy verdi…
Sandıktan yüzde 51.47 Evet, yüzde 48.59 Hayır çıktı…
Anımsanacaktır, zamanın Başbakanı ve AKP Genel Başkanı, sonuçlar tartışma konusu olunca, “Atı alan Üsküdar’a geçti” dedi!.. Halkoylaması süresi içinde AKP ve MHP, Parlamenter Sistem’i ortadan kaldıracak, ucube “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin ne olduğunu hiç anlatmadı, hep olumlu yönde konuştu, konuşturdu…
Muhalefet de anlatmadı, anlatamadı!..
Şundan:
Getirilmek istenen “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin ne olduğu muhalefet de bilmiyordu!..
Bilmek için çaba göstermedi!..
Ham bilgilerle bir şeyler söylemeye çalıştı!..
Yani içten değildi!..
Konuşmuş, anlatmış izlenimi vermek peşindeydi!..

Neden?!.

Birçok nedeni var…
Bir tanesi; muhalefetin, anlatmak istediğini halka anlatamamak gibi bir sorun vardı!..
Hala da var!..
Gidermek için ne o günlerde, ne şimdilerde gayretin içinde değil!..
Bu da, iktidar yanında yer aldığından, yani “görevli muhalefet” rolünü üstlendiğinden başka bir şey değildi!..

Kamutay’ın ikinci büyük partisi, “görevli muhalefet rolü”nü üstlenen siyasi kadronun yönetiminde!..
Ve…
Yarından sonra, 37’inci Olağan Kurultay yapacak…

Yönetim, Kurultay’ın adını “İktidar Kurultayı” koymuş!..

Gülerim!..

Muhalefet olamamış, halka anlatması gerekenleri anlatamamış, halkı bilgilendirip donatmamış, iktidara laf çakmakla, laf yetiştirmekle yetinmiş, bunu da “muhalefet” bellemiş, muhalefeti aratan söylem ve eylemlerle halkı yanıltmış, kandırmış, iktidara yardım, yataklık eden, ülkenin, ülke halkının zor günlere gelmesinde iktidar kadar pay sahibi “siyasi kadro”, iktidar mı olacak, halk iktidarını mı gerçekleştirecek?!.

Hadi canım sen de!..

İktidarın zaman zaman “Bu muhalefetten memnunuz, Allah eksikliğini vermesin” dediği “siyasi kadro”nun, “parti içi iktidarı” için elinden geleni yaptığı yadsınamayız!..

Şunu da belirtmeliyim ki:
28 Haziran 2018’deki seçimde Yüzde 51.65’le, AKP ve MHP ortaklı Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanını seçen halk, iki yıllık fiili uygulamaya karşın, ucube “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni kavrayamamıştır!..

Bu arada…
Merak ediyorum, “Bankamatik Milletvekili” Deniz Baykal, eski genel başkanı olduğu partinin yarından sonraki Olağan Kurultay’ına katılacak mı, oy kullanacak mı?!.

İYİ Kİ YARGI’DAN DÖNDÜ!.. İŞGAL KUVVETLERİ KOMUTANLARI DAHİ “5’ER GÜN EKRAN KARARTMA KARARI” ALMAZLARDI!..

150 150 bakikarakol

Dün de “zorlu günler”den birini yaşan Türkiye’mizde olumlu bir gelişme oldu…

Ama öncesine gitmek gerek…

Anımsayacaksınız:
İktidarın, yandaş olmayan radyo ve televizyon kuruluşlarının üzerinde “baskı aracı”na dönüştürülen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü bir karar aldı…
Karar, Tele 1 TV ile Halk TV’ye 5’er gün “karartma” cezasını içeriyordu… https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-tele-1-ve-halk-tv-ye-5-gun-ekrar-karartma-cezasi,887908
Gerekçesi ise gerçekçilikten ve inandırıcılıktan çok yoksundu!..

Binlerce vatandaş gibi ben de tepki gösterdim…

Bu ve benzeri kararlarla RTÜK’ü, iktidarın, yandaş olmayan radyo ve televizyonlara baskı aracına dönüştürenlerin son halkası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’di!..
Şahin’i yerdim…
Başka yazacaklarımı, bugüne bıraktım…

RÜTÜK Başkanı ve yönetimi bu “ucube kararı” ile kendilerini bir anlamda yargı yerine koymuşlardı!..
İşgal kuvvetleri komutanlarının hiç birinin uslarından (akıllarından) dahi geçirmeyecekleri “karar”a imza atmışlardı!..

RTÜK, 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saçma sapan, abuk sabuk, ilkel, gerici kararını yalnızca Tele 1 TV’ye “tebliğ” etti!.. https://tele1.com.tr/rtuk-ekranlarimiz-5-gun-karartiyor-merdan-yanardag-5-saatimiz-var-190443/

Tele 1 TV Avukatları saniye geçirmeden yargıya itirazda bulundular…

RTÜK’teki CHP’li üyeler İlhan Taşçı ile Okan Konuralp da, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü, RTÜK’ün, TELE 1 ve Halk TV’ye 5’er gün “yayın durdurma cezası” için “yürütmeyi durdurma” istemiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu… https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53387762

Bu başvuru üzerine, Ankara 4. İdare Mahkemesi dün (21 Temmuz 2020 Salı) karar açıkladı…
Son paragrafı şöyle:
“Dava konusu işlemin, yayıncı kuruluşun televizyon yayının durdurulmasına ilişkin işlem olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce bağlantı hakkında bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 20/07/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukun-tele-1e-verdigi-5-gunluk-cezanin-yurutmesi-durduruldu-1752909

Ülkem adına, halkım adına, ifade ve haber alma özgürlüğüm, özgürlüğümüz adına sevindim…
Hem de çok…
Çok mutlu da oldum…

Eğer…
İşgal kuvvetleri komutanlarının dahi uslarından geçmeyecek, almayacak, uygulamayacak, uygulatmayacakları ilkel, gerici, ucube “RTÜK kararı” gerçekleşir, Tele 1 TV, arkasından Halk TV 5’er gün karartılsaydı, 5’er gün süresince twitter hesabımda paylaşımlarda bulunmayacak, www.bakikarakol.com sitemde günlük yazı yazmayacaktım…
Protesto edecektim…
5’er gün boyunca protestomun içeriğini bir-iki tümceyle güncelleyecektim…

Umarım…
Resmi bir kurumun üst bürokratı gibi değil, AKP’nin saldırgan militanı gibi “RTÜK Başkanlığı” yapan Ebubekir Şahin ve kurumda kendisi gibi düşünen, hareket eden üyeleriyle, işgal kuvvetleri komutanlarının uslarından geçirmeyeceği ve yapmayacağı, yaptırmayacağı kararlara artık imza atmaz, uslanır, çok daha sağlıklı düşünür, devletin bürokratı olur!..

Allah aşkına, 2020 yılında ekran karartmak ne demek!..
“Yandaşlık yapılmıyor” diye ekran mı karartılır?!.
Dünyanın hangi ülkesinde böyle saçmalık oldu, oluyor?!.

Ama dün…
Yargının bu sevindirici kararını, AKP’nin “sosyal basın”a (medyaya) ilişkin, içinde “sansürü ve yasağı” taşıyan yasa taslağının açıklanması kararttı!..
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-akpnin-sosyal-medya-duzenlemesiyle-ilgili-teklifi-aciklaniyor-5943567/
Açıklamayı yapan da, Tokat AKP Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’di!..
Hani şu 25 Haziran 2020 Perşembe günü “AK Parti gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu Türkiye’de” https://twitter.com/BakiKarakol/status/1275935008591695872 diyen!..
Sosyal basın sansürünü, baskısını öyle de ballandıra ballandıra anlattı ki!..

Gel de keyfin kaçmasın, için daralmasın!..

BİR GENEL BAŞKAN, BELEDİYE BAŞKANLARINA “SİYASETE GİRMEYİN, SİYASETİ SİZİN YERİNİZE YAPIYORUZ” DER Mİ?!.

150 150 bakikarakol

Dün yani 20 Temmuz 2020 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi’nde “Mahmut Ucalı” imzalı “Kılıçdaroğlu: Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-siyasete-girmeyin-vatandasla-ilgilenin-1752639 başlıklı haber beni hop oturttu hop kaldırdı!..

25-26 Temmuz 2020 günlerinde 37’incisi yapılacak Olağan Kurultay’a 4 gün kala –dün- Merkez Yönetim Kurulu’nun son toplantısını yapan, partim CHP’im başındaki Soroscu “adı lazım değil”, 17 Temmuz 2020 Cuma günü parti Genel Merkez binasında, partili İl Belediye Başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, partili İl Belediye Başkanlarına “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” demiş…
İşte bu söze hop oturup hop kalktım!..

Bu sözü söyleyen, sıradan bir siyasi partinin genel başkanı değildi!..
Vatan kurtarmış, devlet kurmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanıydı!..

Saçma sapam “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” sözlerini nasıl söyler?!.

Siyasayı (siyaseti, politikayı) bilen biri olsaydı, böyle “uçuk” sözler eder miydi?!.

“Liyakat” arıyor!..
“Liyakat” deyip duruyor!..

Kendisi, CHP Genel Başkanı olabilecek, CHP Genel Başkanlığı yapabilecek “liyakat”ta mı?!.

Olmadığını, olamayacağını bu abuk sabuk sözleri ile de kanıtlıyor!..

Kabul etsin, kkabul edilsin:
37’inci Olağan Kurultay’ın da güçlü genel başkan adayı “adı lazım değil”, CHP’nin siyasal kanallarından CHP’ye gelmedi, “proje elamanı” olarak “getirildi”, siyasacı ve genel başkan yapıldı!..

CHP’nin siyasal kanallarından CHP’ye gelseydi, CHP’de siyasa yapan olsaydı “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” saçmalığını ağzına almazdı!..

Siyasanın başlangıç noktası “yerel”dir…
Genele, yerelden yelken açar…

Siyasacının (siyasetçinin) siyasada başlangıç yaptığı, serpilip geliştiği nokta da “yerel”dir yerel!..

Yerelde siyasa yapanlara, yerelde yerel seçim kazananlara “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” demek, çirkin, çirkin olduğu kadar etiksizliğin (ahlaksızlığın) daniskasıdır!..

Ve…
Yerel siyasacının “vatandaşla ilgilenmesi”, siyasanın ta kendisidir…

Cahilce “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin” sözü, “siyasa yapmayın, vatandaşla ilgilenmeyin” demektir!..

Bir siyasi parti genel başkanı, partili İl Belediye Başkanlarından nasıl böyle bir şey ister?!.

Ve ve ve…
Bu saçmalığa imza adan “siyasa fukarası proje genel başkan”, genel başkan adaylar içinde güçlü aday!..
“Delege ayarlaması” yapılırsa, olacağı budur!..

Bir de demez mi “Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz”!..

Bu nasıl söylenir?!.
Bu söylenecek söz mü?!.

Partiye siyasa adamı/adamları yetiştirmek, kazandırmak, Genel Başkanın görevleri arasında değil midir?!.
Evet!..
E eee?!.

Dedim ya, bir kişi siyasi partinin siyasa kanallarından gelmiyor, “proje elamanı” olarak getirtiliyorsa, usun (aklın) kabul etmeyeceği böylesi acayipliklerin yaşanması kaçınılmazdır!..

Gene de…
“Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” sözlerinin bu biçimde söylenmemiş olabileceğini düşündüm, CHP’nin resmi internet sitesi www.chp.org.tr ‘e girdim, “KILIÇDAROĞLU, İL BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ” https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-il-belediye-baskanlari-toplantisina-baskanlik-etti yazısıyla karşılaştım…
Tıkladım…
Karşıma “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
Toplantının tüm fotoğrafları için tıklayınız…” yazısı çıktı…
“Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” sözleriyle ilgili tek tümce yok…
Fotoğraf altlarında olur düşüncesiyle https://www.flickr.com/photos/188737670@N06/albums/72157715133072882/with/50122528011/ linki tıkladım…
Hiçbir fotoğraf altında, beni hop oturtup hop kaldıran o sözler ya da o sözlere benzer bir şey yoktu…
Bu defa Genel Merkez santralından basın departmanına bağlandım…
Beni dinleyen bey “Genel Başkanın konuşmasına ilişkin metin yok, bulamazsınız; çünkü toplantı basına kapalıydı” dedi…

Televizyon açıktı…
Bir baktım, CHP Tekirdağ Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı yapısı yapıyor…
Cumhuriyet Gazetesi’nde ve bazı internet gazeteleri ile internet sitelerinde yer alan “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” sözlere değinir, sözün doğrusunu söyler veya o sözleri yalanlar, beklentisine girdim…
Değinmedi…
“Muhabir arkadaşların sorabilirler” diye düşündüm…
Onlar da sormadılar…

Gazetecilikte şunu bilir, şunu kabul ederim:
Kulis bilgisi de olsa, yalanlanmıyorsa o haber, söz, açıklama vb doğrudur!..
Yani…
“adı lazım değil”, iki tümcelik o “edepsiz” sözü söylemiştir!..
Çok da ayıp etmiştir!..

Bu arada…
Kurultay’da Genel Başkan aday olarak, “adı lazım değil”in karşısına çıkan İlhan Cihaner’e kolaylıklar, başarılar diliyorum…

AKP’Lİ METİNER “O KOLTUKTA ONU TUTANIN SAMİMİYETİNE ASLA İNANMAM” DİYEREK, “LİDERİ”Nİ YERDİ

150 150 bakikarakol

Eğip bükmeden söyleyeyim:
FETÖ ile savaşımda (mücadelede) AKP açığa düşmüştür!..

FETÖ darbe girişimi 15 Temmuz 2016’da oldu…
4 ay 6 gün sonra yani 21 Kasım 2016’da, Mehmet Baransu’ya sahte Balyoz belgelerini getirmesiyle bilinen cemaatin firardaki adamı Tuncay Opçin kendi sosyal basın (medya) hesabından, Askeri Liselerin kapatılmasını savunarak “Demem şu ki, sürgünde, hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda” https://odatv4.com/biz-icerideyiz-fikirlerimiz-iktidarda-2111161200.html dedi…
Örneğin, FETÖ başı “sümüklü böcek” Fetullah Gülen’e, onun cemaatine övgüler dizen Reşat Peker Burdur’dan, Mehmet Metiner Adıyaman ve İstanbul’dan Milletvekili yapıldı…
Başkaları da var…
Milletvekili yapan AKP…

Arkasından, Gaziantep AKP Milletvekili Şamil Tayyar, “FETÖ Borsası” denilen olayı ortaya çıkardı…

En son, MAN Adası Davası’ndan toplam 556 bin TL para cezasına çarptırılan “adı lazım değil”in Avukatı Celal Çelik, “yargıda kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğu”nu savlayarak (iddia ederek), “Bunları bilerek temizlemiyorlar, çünkü biliyor ki, ne isterlerse yaptıracaklar” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fetoden-tutuklanan-hakimden-kilicdarogluna-man-adasi-cezasi-1752256 dedi…

FETÖ Darbe Girişimi ile ilgili Kamutay’ın (Meclis’in) “Araştırma Raporu” sürecini, Kamutay’ın o zamanki Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edilen “rapor”un yitmesini(!) es geçiyorum…

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanın, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına atadığı, Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yaramış’ın, Afyon Üniversitesi’nde yaptığı konuşma https://odatv4.com/erdoganin-goreve-getirdigi-isimden-tartisma-yaratacak-sozler-17072033.html 17 Temmuz 2020 Cuma gecesi saat 00.30’da internet basınına düştü…
Yaramış “15 Temmuz darbesini yapanlara da sahip çıkmamız lazım” diyor, şöyle sürdürüyor:
“Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır.”
Tepki gösterenlerden bir de AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’dir…
Metiner twitter hesabından “Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesi’nde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” diye yazdı…

Metiner’in “O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” tümcesi dikkatimi çekti ve 18 Temmuz 2020 Cumartesi saat 01.08’de şu twitterı attım:
// “O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” https://odatv4.com/erdoganin-goreve-getirdigi-isimden-tartisma-yaratacak-sozler-17072033.html diyen AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’e “Kimi kastediyorsunuz? Açıklar mısınız?” diye sormak istiyorum…
Açıklar mı?..
A ç ı k l a y a m a z ! . .
Açıkladığı an, açığa düşer!.. // https://twitter.com/BakiKarakol/status/1284248557344694272

Bugün 20 Temmuz 2020 Pazartesi saat 02.00, Metiner’den yanıt yok…
Ama…
Beklediği yanıt, dolaylı biçimde TTK Başkanı Yaramış’tan geldi…
Yaramış, dün (19 Temmuz 2020) bir gazetede yer alan söyleşisinde “Boşluk anımda yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum” diyor, arkasından “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile buraya tayin oldum, o tayin etti, o aldığında hiç üzülmem. ‘Görevim, hizmetim buraya kadarmış’ derim. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem, bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum.” https://www.internethaber.com/darbecilere-sahip-cikmamiz-lazim-diyen-turk-tarih-kurumu-baskani-ahmet-yaramis-ozur-diledi-2115363h.htm (Son tümce bozuk.)

Derken…
18 Temmuz 2020 Cumartesi gecesi, bir tv’deki canlı yayında Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kavgası
https://odatv4.com/musaade-falan-etmiyorum-soyleyeceginizi-soylediniz-zaten-18072059.html patlak verdi…
Kavga sürüyor…
Sürecek gibi de görünüyor…

Milli Güreşçi ve AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in banka yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarından sonra hırçınlaşan Metiner “O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” tümcesiyle AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanını yerdi, hedef oldu!..
AKP’den atılır mı, olanaklardan yoksun bırakılır mı?!.
Bilemem…
Bir şey yapılmaz mı?!.
Onu da bilemem…

Soylu-Metiner kavgası, “AKP’nin, FETÖ ile savaşımda açığa düşmesi”nin yaygın biçimde konuşulmasını, sorgulanmasını gündemden düşürmek için…

AKP gündem yapmayı, gündem kapmayı, gündem tutmayı, gündem değiştirmeyi iyi biliyor…

EMPERYALİST İNGİLTERE BURJUVAZİSİ, TÜRKİYE’Yİ “İŞGAL”DEN BETER ETTİ!..

150 150 bakikarakol

Önceki gün, 15 Temmuz 2020 Çarşamba idi…
15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde palazlanmış FETÖ’cü asker, astsubay, subay ve general “darbe” girişiminde bulundu…
Gericilikten, gericilerden, darbelerden, darbecilerden ağzı yanmış duyarlı yurtsever Türk halkı geri püskürttü…

“Darbe girişimi”nin dünkü 4’üncü yıldönümünde Cumhurbaşkanlığınca ve Kamutay (Meclis) Başkanlığınca etkinlikler düzenlendi…

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, etkinliklerde konuştu…
Akşam da, adı “Millete Sesleniş” olarak değiştirilen “Ulusa Sesleniş”te canlı yayınına çıktı, ulusa seslendi… https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/120641/-15-temmuz-da-mill-iradeyi-ayaklar-altina-almak-ve-gelecegimizi-karartmak-isteyen-hainleri-sanli-bir-direnisle-husrana-ugrattik-

“15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ülkemizi işgal girişimiydi” tümcesi dikkatimi çekti!..

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanının, Ulusa Sesleniş’ten 7-8 saat önce Kamutay bahçesinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmasından not aldığım şu sözlerini anımsadım:
“Eğer güçleri yetseydi, bu Meclis’i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, uğruna nice fedakârlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere (Arapça kökenli sözcüktür, Türkçe karşılığı: Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan kimse, devlet, ordu) bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, Türk Milletini Anadolu’dan ve Avrupa’dan kazıyıp atmak, İslam’ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz.” https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/120633/-dunyada-gazi-unvanini-bu-kadar-hak-eden-ve-hakkiyla-tasiyan-baska-bir-meclis-bilmiyorum-

Her biri doğru saptamalar, vurgular, sözler…

Ama…
Güçleri yetmedi…
Başaramadılar…
Çok da iyi oldu…

Eğer güçleri yetseydi, başarsalardı, vurgulananların ardından “işgal” gerçekleşecekti!..

Kafama takılan sorular oldu:
İşgal nasıl gerçekleşecekti?!.
FETÖ işgali nasıl yapacaktı?!.
FETÖ’ye askeri darbe yaptırıp arkasından ülkeyi işgal edecek kim?!.
Emperyalist ABD mi, emperyalist İngiltere mi, emperyalist Avrupa mı, Çin mi, Rusya mı?!.
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, FETÖ’yü maşa, öncü güç gibi kullanan, arkadaki “işgalci”yi neden açık açık söylemedi ya da işaret etmedi?!.

Ben söyleyeyim:
O ülke “emperyalist İngilere’dir!..

“İşgal” vurgusuna katılıyorum…
Ve…
“İşgal eylemi” yeni değildir!..
Dünya lideri Kemal Atatürk ve kahraman arkadaşlarının, Kamutay’ı açıp 23 Nisan’ı, ardından gericiliğin, düşüncesizliğin simgesi “Hilafet”i kaldırıp yerine “demokratik, laik Cumhuriyet”i ilan etmelerinden, “Düşünme Devrimi” ile birlikte bir dizi çağdaş “devrim”ler yapmalarından, “ilke”ler bırakmalarından itibaren, Parlamenter Sistem’i benimsemiş, çağdaş, genç Türkiye’yi işgal etmek, emperyalist İngiltere burjuvazisinin düşü, özlemi, arzusuydu ve bunu yaşama geçirmek için defalarca girişimlerde bulundu!..
Ama her keresinde püskürtüldü!..
Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı günden hemen bir gün sonra da gemi azıya aldı!..
FETÖ gibi örgüt ve kadrolarla Türkiye’yi, “işgal”den beter etti!..

Halkımız, tarihi ve gerçekleri ile tanışmalı!..
“15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi” her yönüyle ve derinlemesine araştırılmalı, incelenmeli, didik didik edilmeli, konuşulup tartışılmalı!..
Halk bu konuda bilgilendirilmeli, kıyıda, kenarda en küçük bir şey kalmamalı, bırakılmamalı!..
O zaman, FETÖ ile FETÖ’nün arkasındaki “işgal” özlemcisi emperyalist İngiltere burjuvası ile baş edilmiş olur!..

Zor, uzun bir yol, uğraş, savaşım!..

Orijinal yazılışı “USA” olan emperyalist ABD’yi vitrin kullanan, perde, kapalı kapılar gerisindeki karanlıklar prensi/kralı emperyalist İngiltere burjuvazisi de seyirci kalmayacak, boş oturmayacak, Türkiye ve bölgedeki çıkarları için FETÖ tipi yapılarını ve siyasi kadrolarını harekete geçirecek, savaşımını verecek!..

Emperyalist İngiltere burjuvazisi ne kadar güçlü olursa olsun…
Çanakkale’de, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yenilgiyi gene tadacak!..
Yeter ki Türk halkına “gerçekleri” anlatılsın!..
Yeter ki Türk halkı “gerçekleri” ile donansın!..

Türk halkını, gerçek tarihinden, bilmesi gereken konularından yoksun bırakanlar, “Türkiye’yi hepten işgal etmek” özlemindeki emperyalist İngiltere burjuvazisinin FETÖ gibi elamanıdır!..
Nokta!..