Monthly Archives :

Şubat 2021

BEYLER, TÜRKÇE’MİZE ZARAR VERİYORSUNUZ, KENDİNİZE GELİN!..

150 150 bakikarakol

“Yunus Emre aynı zamanda güzel Türkçe’nin de mimarıdır. O, Türkçe’nin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Onun bize bıraktığı en büyük miras her bir dizesinin kelime kelime, her bir kelimesinin hece hece, her bir hecesinin harf harf saçaklanarak 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir.
Türkçe dilimiz kimliğimizdir. Asırlara sâri kültürümüzün taşıyıcısıdır.
Türkçemiz dertlilerin iç sızısı, şairlerin alın yazısıdır.
Türkçe’miz, aşkımızın da, hasretimizin de, matemimizin de dilidir. Bebeğimize ninni, atalarımızdan vecize, yiğitlenirken koçaklama, ölürken ağıttır. El açtığımızda duamız, cenge vardığımızda destanımızdır.
Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini ve hatta inancını kaybeder.
Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi ve kimliksiz hâle gelmesi kaçınılmaz olur.
Unutmayınız, vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız.
Türkçe’yi dünya dili hâline getirmek gerekir.
Vatanları, bayrakları, devletleri ayrı olan yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçe’dir.
Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor, hatta kimi yerlerde yabancı dille eğitim Türkçe eğitimin önüne geçiyor.
Bunun yanında gazetecilerimizden, akademisyenlerimize kadar okumuş, yazmış insanlarımızın bir bölümü Türkçe’ye yeterince özen göstermiyor.
Dil, iletişim aracı olmanın yanında en büyük zenginliktir.
Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Kendi anadilini en doğru ve güzel şekilde konuşamayan bir toplum, başkalarına da katkı sağlayamaz.
Türkçe’yi korumadan ne millî kimliğimize sahip çıkabiliriz, ne Türk dünyasıyla olan bağlarımızı güçlü tutabiliriz, ne de küresel hedeflerimize ulaşabiliriz.
Geleceğe yönelik yapılacak en önemli yatırımlardan birinin yabancı kavramların istilası karşısında Türkçe’yi korumak, geliştirmek, zenginleştirmektir.
Bu konuda hepimize, bilhassa da ailelerimize, öğretmenlerimize, münevverlerimize, Türk diliyle ilgili çalışma yapan kurum ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Yunus Emre, ‘dil hikmetin yoludur’ diyor. Hikmet arayışımızı Türkçemizden başlatmalı, hep birlikte ‘Dünya dili Türkçe’ demeliyiz.” https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/124916/-kultur-emperyalizmine-karsi-kuracagimiz-en-guclu-savunma-hatti-oncelikle-dilimizi-korumaktir-

Bir solukta okuduğum, okurken heyecanlandığım, duygulandığım, altına imzamı atacağım bu sözleri söyleyen:
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı…
Özetleyerek alıntılayıp bilginize sunduğum sözlerinden ötürü kendisini kutluyorum, alkışlıyorum.

Ancak…
Ne yazık ki!..
Bu çok doğru, çok güzel sözlerin sahibi AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, “Arapça” sözcükleri kullanan, toplumun kullanmasına neden olan siyasi kişidir de!

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, Arapça sözcükleri, “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”inden hemen sonra daha sık ve çokça kullanır oldu!
Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı İktidarı ortağı MHP Genel Başkanının, Genel Başkan Yardımcılarının Arapça sözcükleri aynı sıklıkta ve çoklukta kullandıkları da gözden ırak tutulamaz!

Sonuçta ortaya…
Anlaşılmayan, iletişimi ciddi biçimde olumsuz etkileyen, kafa karıştıran, “güzel Türkeçemiz”e büyük zarar veren bir dil çıkmıştır!

Şu günlerde ağızlarda konuşulan Arapça sözcükleri yazmak istemiyorum!

Güzel Türkçe’mizi “dünya dili” yapmak istiyorsak, Arapça, Farsça, başka yabancı sözcükleri kullanmamalıyız!
Hiç ama!..
Eskimiş olanları da!..

Ve…
Bunda kararlı olmalıyız!

Özellikle…
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yeni bir Arapça sözcük eder etmez, onu alıp “ağızda sakız” yapan sözüm ona “Türkçe yanlısı” insanlarımıza kızıyorum!
Neredeyse, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanından, MHP Genel Başkanından ve Türkçe karşıtlarından çok “Arapça sözcükler” söyler, kullanır oldular!
Beyler!..
Ne yaptığınızın ayırtında (farkında) mısınız?!
Türkçe’mize zarar veriyorsunuz!
Türk-İslam Sentezi’ne hizmet ediyorsunuz!
Türk-İslam Sentezcilerinin değirmenine su taşıyorsunuz!
Kendinize gelin!..

SİYASİLERE VE SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINA ÖNERİM…

150 150 bakikarakol

Dün “AKP günü”ydü!
Grup vardı, İstanbul 7’inci olağan il kongresi ve Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları’nın 6’ıncı olağan kongreleri vardı.
Hepsinde de, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı konuştu.
Saymakla bitmez yandaş tv kanalları canlı yayın yaptı.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, partisinin grup konuşmasında gene partim CHP’me ağır sözler etti.
Doğrusu “ettirildi”!
Ettirenler “metin yazarları”ydı.
Tarih bilgisinden bu kadar yoksunluk, tarihi gerçekleri böylesine çarpıtmak!..
Pes doğrusu pes!

Özetle buyurun okuyalım:

“CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız” https://www.akparti.org.tr/haberler/genel-baskanimiz-ve-cumhurbaskanimiz-erdogan-tbmm-grup-toplantimiza-katildi-24-02-2021-13-43-14/ deniliyor, şöyle sürdürülüyor:
“Bu zoraki ittifakın içinde, Türkiye’nin maruz kaldığı uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Peki bu çarpık yapının içinde ne var? Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz heyula, tek başına fiili varlığı olmayan, ancak başka bir varlıkla anlam kazanabilen maddedir. Kırk yamadan oluşan CHP heyulasını kuvveye dönüştüren ise ne milli ve manevi bir saiktir, ne de insani bir hedeftir. CHP kendi başına planı, programı, projesi, hayali, hedefi, gayreti, eseri, mücadelesi olmayan, ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir.
CHP’nin içinde millet yoktur. Çünkü millet, tek parti devrinden beri CHP’nin ciğerini bilir. CHP’nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D’sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP’nin içinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor. CHP’nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP’nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. CHP’nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP’nin içinde ideal de yoktur. Çünkü bu partide insanlar gayretleri veya birikimleriyle değil, cari yapıya olan uyum yeteneklerine göre konumlandırılır. Sadece bireysel hedefleri için çalışır.
Velhasıl aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Ülkemizin de milletimizin de vaktini ve enerjisini heba etmese, elbette CHP’nin bu hali bizi zerre kadar ilgilendirmez. Ama mesele memleket meselesi, mesele millet meselesi olunca bunları görmezden gelme hakkımız olamaz. Buradan Gazi’nin mirasına hürmeten CHP’ye gönül vermiş veya herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum: Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp, sadece siyasetin değil, tüm ülkenin kaybıdır.
CHP; çöp, çukur, çamur.
Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye’ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte, gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım…”

Partim CHP’m, bu yergilerin hiç birini hak etmiyor!
Çünkü burada anlatılanlar, partim CHP’m değildir!
Merkez sağın sağ ucundaki “faşist”, “radikal”, “gerici-yobaz-ilkel” siyasi partiden söz ediliyor.

Yok, “CHP, kayıp parti” imiş!..

Nasıl yitik (kayıp) parti ki, “Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi”nin “Cumhur İttifakı İktidarı”nı, 9 büyüklüğündeki deprem gibi sarsıyor, çatırdatıyor?!.

Geçelim…

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, başka konulara da değindiği ve gruptaki Milletvekillerini ayağa kaldırarak, “rabia yemini” ettirdiği grup konuşmasının bitiminde, basın mensuplarından gelen, içinde HDP’li vekillerin yer aldığı, Kamutay (TBMM) Başkanlığı’na ulaşan “33 Milletvekili fezlekesi” ile ilgili soruya “Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis’e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar.” https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sentop-dun-aksam-33-fezleke-geldi-hdpliler-de-icinde-6278910/ tümceleriyle yanıt verdi.

Bu, Kamutay’a “talimat vermek” değil midir?!

Ayrıca…
Eller hep havada mıdır ki, önce iniyor, sonra kalkıyor?!
Metin yazarları neden “Genel Kurulda da eller hemen kalkar, iner” diye yazmadılar?!

Bunu da geçelim…

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, gene, Korona Virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı dünkü kongrelerde, “Onlara rağmen Kanal İstanbul’u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Alıştıracağız. Buna da alışacaklar”
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/125056/-ulkemize-milletimize-ve-istanbul-a-hizmet-davamizdan-asla-vazgecmedik- dedi.

“Dedi” demeyeyim, “Dedirttirildi” diyeyim.
Şundan:
Danışmanlar ve metin yazarları, “inat” sözcüğü ile “kararlılık” sözcüğünü karıştırmış, aynı sanmışlar!

Tarihsel gerçeklerle örtüşmeyen ve ağır ötesi ağır sözler ettirmek!..
Yasama’ya “talimat” verdirmek!..
“İnat” ve “kararlılık” sözcüklerini karıştırtmak!..
Siyasiye, siyasi parti genel başkanına danışmanlarının, metin yazarlarının yapacağı çok büyük yanlıştır!
Siyasi yaşamlarının tezden bitmesine neden olurlar!

Siyasilerin ve siyasi parti genel başkanlarının, danışmanlarının “bilgilendirmeleri”ne, metin yazarlarının da “yazdıkları konuşma metinleri”ne dikkat etmelerini öneririm…

SOYLU, ORTADA FOL YOK, YUMURTA YOKKEN, NEDEN “FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA AMERİKA VAR” DEDİ?!.

150 150 bakikarakol

İnanamıyorum!
İnanmakta zorlanıyorum!
Ve…
Dünyada ilk!

İçişleri Bakanlığı’na “atanmış bürokrat Bakan” Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nin seçimle gelmiş eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder’i telefonla arıyor; Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyım rektör ataması”dan dolayı yaşanan olaylarla ilgili düşüncelerini açıkladığı, öğrencilere yapılanların yanlış olduğunu söylediği için, “tehdit” etmiş!
Bununla kalmamış, basının karşısına geçmiş, “eylemini” kasıla kasıla anlatmış! https://t24.com.tr/video/soylu-prof-ustun-erguder-i-hedef-aldi-kendisini-aradim-bogazici-ni-ogretim-uyeleri-uzerinden-karistirmasi-ahlaksizligin-dibi-buna-pirim-vermeyiz,36585

Oysa Soylu…
Demokrat Parti (DP)’li, Adalet Parti (AP)’li, Doğru Yol Parti (DYP)’li siyasetçi babanın oğlu ve o “siyasetçi baba”nın yanında çocuk yaşlarda siyasanın (politikanın), siyasacıların (politikacıların) içinde olmuş; yetişmiş, siyasi parti ilçe, il Başkanlığı, Genel Başkanlık yapmış biriydi!
Böyle bir eylemi usundan (aklından) dahi geçirmemeliydi!
Bir de…
Siyasi geçmişini ve siyasi kariyerini düşünerek, “atanmış bürokrat Bakan” olmayı kabul etmemeliydi!

Demek ki Soylu, toplumun özlemini çektiği siyasacı olamamış!

Bu Süleyman Soylu, daha önce (3 Şubat 2021 Çarşamba), bir televizyon kanalına çıkıyor, 15 Temmuz 2016’daki “FETÖ darbe girişimi”ni FETÖ’nün yapmadığını, yaptıranın “emperyalist ABD” olduğunu söylüyor.
https://aydinlik.com.tr/haber/suleyman-soylu-15-temmuz-un-arkasinda-abd-var-231636
Doğru!..
Çok daha doğrusu:
FETÖ darbe girişiminin arkasında “esas” emperyalist Britanya (İngiltere) İmparatorluğu var!

Başı, Britanya İmparatorluğu’nun çektiği emperyalistler, Türkiye’nin, Türk halkının, dünya lideri Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve kutsal dinimizin azılı düşmanıdırlar!
Her dönemdeki düşmanlıklarını yapıyorlar!
Yapacaklar da!..

Bu gerçek, yalın dille halka neden anlatılmaz?!
Halkın, düşmanını tanımasına neden yardımcı olunmaz?!

Bir kere daha söyleyeyim:
Ana düşman, emperyalist Britanya İmparatorluğu’dur!
Emperyalist USA (ABD) vitrin, görüntü, perde!..

Soylu’ya yanıt iki gün sonra (5 Şubat 2021 Cuma), kendini hep gizleyen, geri planda tutan/tutturan emperyalist Britanya İmparatorluğu’ndan değil, emperyalist Britanya İmparatorluğu’nun örtüsü, şalı, gizleyeni emperyalist USA’dan geliyor!

Emperyalist USA’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklama yapıyor, “kınadığını” belirtiyor, “Üst düzey Türk yetkililerin tersi yöndeki açıklamaları bütünüyle yanlıştır” diyor, ekliyor:
“ABD’nin Türkiye’deki gelişmelerden sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye’nin ABD ile NATO müteffiki ve stratejik ortak olma statüsüyle çelişmektedir.” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abd-disisleri-bakanligi-soylunun-iddiasina-yanit-verdi-15-temmuzun-arkasinda-abdnin-oldugu-iddiasi-temelsiz-ve-1811447

Hala anlayabilmiş değilim!:
Süleyman Soylu, orta fol yok, yumurta yokKEN, neden, hangi gereksinimden ötürü kalktı, 15 Temmuz 2016’daki “FETÖ darbe girişimi”ni FETÖ’nün yapmadığını, yaptıranın “emperyalist ABD” olduğunu söyledi!

İç siyasaya oynamak mıydı?!

Soylu, emperyalist USA’nın 46’ıncı “bunak” Başkanı Joe Biden’in genelde “dünya”, özelde “Türkiye” siyasasından habersiz miydi?!
“Bunak” Başkan’ın, seçilmesinden, Başkanlık koltuğuna oturmasından dolayı kendini kutlayan “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin bir numarası AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanına dönüş yapmadığını unutmuş muydu?!

Soylu’ya bir sorum olacak:
“Bunak” Başkan Biden, 19 Şubat 2021 Cuma günü, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında neden “Amerika yeniden uluslararası arenaya döndü” https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ilk-uluslararasi-konferansa-katilan-biden-abd-geri-dondu-6269930/ dedi ve neyi kastetti, neyi amaçladı?!

Soylu’nun yanıtını merak ediyorum ve bekliyorum…

İL KONGRELERİNDE PANDEMİ KURALLARINA UYULMAMASI AKP’Yİ İKTİDARDAN EDECEK!..

150 150 bakikarakol

Bir yıldan beri dünyayı kasıp kavuran, yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve saymakla bitmeyecek sorunlara neden olan Korana Virüsü’ne, Korona Virüsü için alınan önlemlere karşın, Cumhur İttifakı İktidarı’nın büyük ortağı AKP’nin 7’inci olağan il kongreleri tam gaz sürüyor!

Yarın da İstanbul il kongresi var!

“İstanbul için inandığın yolda yürü” sloganlı kongre Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.

Yine…
Salon tıklım tıklım dolacak, sosyal araya (mesafeye), hijyene dikkat edilmeyecek!
Maske takmayanlar, takanlar kadar olacak!

Yani…
Genelgeleriyle halka uyguladıkları kısıtlamaların hiç birine kendileri uymayacak!

Neden?!

Kendi cenazelerinde hiçbir kısıtlama yok!
Ama…
Başkalarının cenazelerinde katı uygulama!..

Neden?!

Ve ne gariptir…
Cumhur İttifakı dışı siyasi partilerin hiç biri, pandemi sürecinde şu yaşanan ayrımcılığı yargıya taşımadı!

Evet, biliyorum, yargıya götürülseydi, bir sonuç alınamayacaktı!
Olsun…
Devletin kaydına geçerdi!
Ulusun tarihinde yer alırdı!
AKP’nin siyasi siciline işlerdi!

Yapmadılar!
Kendi siyasi sicillerine kalın büyük harflerle yazdırdılar!

Cumhur İttifakı’nı, Cumhur İttifakı İktidarı’nı çökerten “enflasyon, işsizlik, açlık, ayrımcılık, kayırmacılık” gibi birçok etkenin yanısıra, 2,5 yılda uygulamasıyla tanınan, tanındığı için halkın istemediği, sırt döndüğü, kaçtığı “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin, AKP’nin 7’inci olağan il kongrelerinin ve cenazelerdeki ayrımcılığın geldiğini –altını kalınca çizerek- vurgulamalıyım!

MHP zati baraj altı!
AKP’nin ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanın oyları ciddi düşüşte!
Güvenilirlikleri ve inanılırlıkları yarı inmiş!
Bu tabloyu, yapılan ve yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarıyla kendileri de biliyor!
Erken veya süresinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili Genel Seçimini kazanamayacaklarını, yenileceklerini de!..

Sertleşmelerinin, baskıyı artırmalarının nedeni bu!

İktidardan oluyorlar!
İktidar elden gidiyor!
Hesap verme süreci başlayacak!

Ondan korkuyorlar!

Korkmakta haklılar!

Buradan bir çağrım olacak:
Bugün, yarın, yarından sonra, AKP’nin kongre yapacağı illerdeki vatandaşlarım 14 gün evlerinden dışarı çıkmasınlar, işlerine güçlerine gitmesin, kendi kendilerine karantina uygulasınlar!
Kongre yapılan illerdeki sonuçlar ortada!
Virüs cirit atıyor!

“Duyarlı görevliler”in de sorumluluk bilinci içinde düşüneceğine, karar vereceğine, hareket edeceğine inanıyorum.

Son olarak…
Cumhur İttifakı İktidarı’nın büyük ortağı AKP’nin, 7’inci olağan il kongrelerinde pandemi kurallarını altüst etmesi ile bana “İmamın dediğini yap, yaptığını yapma” sözünü anımsattığını belirtmeliyim!
AKP’yi ne güzel tanımlıyor, anlatıyor!
Sanki yıllar ötesinden, AKP için söylenmiş!..

99’DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞI ABDULLAH ÖCALAN’I VEREN EMPERYALİSTLER BU DEFA MURAT KARAYILAN’I VERİRLER Mİ?!.

150 150 bakikarakol

13 insanımızın yaklaşık 6 yıl, emperyalist tetikçisi PKK terör örgütü elinde “rehin” tutulmasına, onca yıl hiçbir şey yapılmamasına, yapıldıysa da “kurtarılmaları” yönünde sonuç alınamamasına, en son “şehit edilmesi”ne çok üzüldüm!
Bir o kadar da, Silahlı Kuvvetleri’mizin ve başka güvenlik güçlerimizin, şanlı tarihlerinde böyle bir “başarısızlık” olayını yaşamalarına!..
Siyasi kadroların kılı kırk yaracak siyasalar geliştirememelerine, diplomatik kanalları, yolları devreye sokamamalarına, bir Türk halkına böyle bir “son” yaşatmalarına ve ulusal yas ilan etmemelerine, ama siyasi malzeme yapmalarına ne kadar çok üzüldüğümü de belirtmeliyim!

Bedenimde “kötü huylu ur” gibi gezinip duran “üzüntüm” ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun -PKK terör örgütünün başını kastederek- “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-murat-karayilani-yakalayip-bin-parcaya-bolmezsek-bu-millet-yuzumuze-tukursun-1813702 demesi, kafama mıh gibi saplandı.
Ve…
Beni çok yönlü düşündürdü.

Değil Karayılan, tamamı için; dahası, PKK terör örgütünün kökten yok edileceğinin sözünün verilmesin ve sözde kalmamasını, harfiyen yerine getirilmesini çok isterim!

“Böyle bir sonuç, ülkemizin, halkımızın, bölgemizin ve dinimizin düşmanı emperyalistlerin ve o emperyalistlerin yerel işbirlikçilerinin yenilmesi” demektir!

Çok da mutlu olacağım, mutluluk duyacağım olaydır!

Ancak…
Söylu’nun o sözü, “siyaset” için söylediğini sezinliyorum!

Önce…
Bin parçaya niye bölüyorsunuz?!
Canlı yakalayın.
Uluslararası yargının da gözleminde yargılayın, mahkum olsun.
“Bin parçaya bölmek” sonraya kalsın.
Zaten Karayılan ve takımı, Türk halkının ve terör karşıtı dünya halklarının vicdanlarında bin parçaya bölünmüş!

Ya Karayılan yakalanmazsa, bin parçaya bölünmezse, hadi “millet”i geçtim, şehitlerimiz, yüzlerine nasıl tükürecekler?!
Soylu “Şehitlerimiz” yerine “şehit yakınları…” deseydi daha gerçekçi, inandırıcı olurdu.

Şöyle de düşünüyorum:
Soylu yoksa “bir dileği” değil, “bir olacağı” mı vurguluyor?
Çok zor!
Ama…
Neden olmasın?!

Varsayalım, emperyalistlere karşın o “çok zor” başarıldı, Karayılan yakalandı ve bin parçaya bölündü…
Bu siyasi kadro ve bu siyasi kadronun iktidarı işte o zaman Türkiye’de güven tazeler, Türkiye dışında şaşkınlık yaratır, saygınlık kazanır.

PKK terör örgütünün İmralı’da tutuklu başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Türkiye’ye getirilmesini, 99 seçimlerinden merhum Bülent Ecevit’in Demokratik Sol Partisi (DSP)’nin yüzde 21 oyla 1’inci parti çıkması, iktidar olması anımsanacaktır.

O tarihte Abdullah Öcalan’ı veren emperyalistler, bu defa Murat Karayılan’ı verirler mi?!

“Vermezler” diye düşünüyorum.

Emperyalistlere karşın, Karayılan yakalanıp Türkiye’ye getirilebilir mi?!

Ne çok isterim!
Ne çok sevinir, mutlu olurum!

Ama…
Zor!
Sonu büyük savaş!

Kaygım bu!..

Y A S T A Y I M ! . .

150 150 bakikarakol

Ülkemizin, halkımızın 13 şehidi var!
Çok üzgünüm!
İçim kan ağlıyor!

PKK terör örgütünü…
IŞİD, PKK gibi bütün terör örgütlerini üreten, yeşerten, besleyip büyüten tüm emperyalistleri, emperyalist işbirlikçilerini…
Teröre, teröristlere ve terörizme karşı duyarlı davranmayan, katı kararlar almayan, uygulamalar gerçekleştirmeyen, bu konuda uluslararası dayanışma içine girmeyen yönetimleri…
K ı n ı y o r u m ! . .

Cumhur İttifakı İktidarı’ndan “Ulusal Yas ilanı” bekledim.
Etmedi!
Etmeyeceğini hissettirdi!
İncindim!
Kendime “Yas” ilan ettim!

Bugün yastayım!
Yarın da!..
Yarından sonra da, Cuma günü de!..
Yasta olacağım için yazı yazmayacağım!
Lütfen hoşgörün!

Şehitlerimiz, Cennet’lerinde ışıklar içinde uyusunlar!
Şehitlerimizin ailelerine ve halkıma sabırlar diliyorum!..

ÜLKEMİZİ, HALKIMIZI, BÖLGEMİZİ “BÜYÜK EMPERYALİST TEHLİKE”DEN KORUYALIM!..

150 150 bakikarakol

Gerçi sonradan “Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye’mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır.
Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir.
Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz” https://www.gercekgundem.com/siyaset/251443/akpli-cahit-ozkan-tepkilerden-sonra-yeniden-kurulus-anayasasindan-geri-adim-atti?utm_source=share-twitter biçimindeki sözlerle, bir gün önce (12 Şubat 2021 Cuma) ettiği “Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak” https://www.gercekgundem.com/siyaset/251075/akpden-yeni-anayasa-sureciyle-ilgili-aciklama?utm_source=share-twitter sözünü, toplumsal tepki üzerine, düzeltmeye yoluna giden –ben buna ‘Önce söylediğini sonra yalamak’ diyorum- Denizli AKP Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu, çok yerinde, çokça yergi alan sözü edince AKP’li, MHP’li, BBP’li, Vatan Partili “Cumhur İttifakı” dışındaki siyasi partiler ve siyasiler ayağa kalktı!
Ancak…
Ayağa kalkan siyasi kadroların büyük çoğunluğu, birkaç gün önce AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanının “Yeni sivil anayasayı tartışmanın zamanı gelmiştir” tümcesiyle gündeme taşıdığı “yeni anayasa konusu”ndaki amacının “gündem değiştirmek” olduğunu sıkça konuşunca kızdım!

Evet, “gündem değiştirmek” de vardı ama “ana özne” bu değildi!

2,5 yılda çöken ucube yeni sistemin hem ‘Partili’, hem ‘Cumhurbaşkanlığı’ “Hükümet Sistemi” olmasında direnen ve direten Devlet Bahçeli zaten ucube sistemlerini ve iktidarlarını çöküntüden kurtaracak, kalıcı kılacak yeni bir anayasanın gerekliliğini seslendirip duruyordu.

CHP, İyi Parti, SP, Gelecek Parti, Deva Partisi yöneticileri yarım ağız yerdiler!
O kadar!

Oysa…
MHP Genel Başkanının, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanının dillendirdikleri “yeni anayasa”, ne acı ki, ülke sınırlarını aşan topraklarda, yıllar önce yazılmış, çizilmişti!
“2023”, yaşama geçirilmiş olacağı tarihti!
Yazanı, çizeni, Çanakkale ve Ulusal Kurtuluş Savaşı yenilgilerinin acısını, kinini, öfkesini yaşata gelen emperyalist Britanya (İngiltere) İmparatorluğu’ydu!

Cumhur İttifakı karşısındaki siyasi kadroların tamamı, bu “özne”yi gerçekten bilmiyorlar mı, biliyorlar da bilmezden mi geliyorlar?!
Bilmemeleri, bilmezden gelmeleri büyük yanlış!

Halka, ulusal gerçekleri yalın bir biçimde anlatacaksın, anlatamıyorsan çekileceksin, arada kalıp “uyuşturuculuk” veya “uyutuculuk” yapmayacaksın arkadaş!

Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı İktidarı, “Türk-İslam sentezi” mayalı “Sivil yeni Anayasa” ile kapısını açacağı “2’inci Sevr”in anayasasını getirmekle Türkiye’yi parçalamak, Türkleri Orta Asya’ya geri göndermek düşünce ve amacındaki emperyalist Britanya İmparatorluğu’nun bu hain projesinden ayrıntılı haberli mi?!
Olmasını arzularım.

Plan öylesine sinsi, kalleş ki!..
Yıllar ötesinden başlıyor, “alıştıra, alıştıra” süre geliyor!
Kanser gibi!
Ayırtına varmak, zaman alır!
O nedenle, iç siyasaya odaklanmış ve günübirlik siyasalarıyla yaşayan iktidarın ayıkması zor!
İktidar, iç siyasada, nasıl ki “alıştıra, alıştıra” anlayışıyla hareket ediyorsa, aynı anlayışa kendisi “muhatap” edilmiş!

Ok yaydan çıkmıştır!
Cumhur İttifakı ortakları, sırf iktidarlarını ve siyasi geleceklerini koruyabilmek, yaşatabilmek, dışa karşı da kendilerini kanıtlamak –yani “Bizim halkta desteğimiz var” demek- için, gündeme taşıdıkları “yeni anayasa”yı halka kabul ettirmekte, ellerinden geleni yapacaklar!

Ülke ve halk gene zor günler yaşayacak!

Bunların olmasını istemiyorsak –ki, asla istemiyorum-; halka bilmesi gereken ulusal gerçekler yalın dille anlatılmalı, halk bilgilendirilmeli, ittifakı da, iktidarı da emperyalist tuzaktan kurtarmak için geceli gündüzlü çok çalışılmalı, dayatılacak “sivil anayasa”nın açık ara “ret edileceği”nin sandık öncesinden yaygın bilinmesi sağlanmalı!

Ayırtına varalım, emperyalist tehlike çok büyük!
İşi, siyasi partilere, siyasi kadrolara bırakmayalım!
Vatandaş olarak, taşın altına elimizi koyalım!
Bugünden çalışmaya başlayalım!
Ülkemizi, halkımız, bölgemizi “büyük emperyalist tehlike”den koruyalım!..

BAK HELE ŞU “YETMEZ AMA EVET”ÇİYE!..

150 150 bakikarakol

Dün; Haber Turk TV kanalında “Nedir, Ne Değildir” programında kendisini, CHP’den istifasını, başlattığı “Memleket Harekti”ni, kuracağı siyasi partiyi vb anlatan, yüz ve göz ifadeleri ile derin moral çöküntüsü sergileyen “Kandırıkçı, siyasi palyaço, şaklaban” Muharrem İnce’nin “parlatıcı dostları”nın “siliklikleri”ni, “çirkinlikleri”ni yazacaktım, bugüne erteledim.
Bugün de “Yetmez ama evet”çi yazar Oya Baydar’ın sözleri erteletti.
Pazartesi yazar mıyım, bilmiyorum…

Kişiliğini, dünya görüşünü, gazeteciliğini beğendiğim www.t24.com.tr internet gazetesinin yazarı Murat Sabuncu, 12 Eylül 2010’daki Anayasa’nın birkaç maddesinin değişikliğine ilişkin halkoylaması surecinde, “Yetmez ama evet” diyenlerin önde gidenlerinden, aynı internet gazetesinin yazarlarında Oya Baydar’la gerçekleştirdiği söyleşi ilgimi çekti.

Okudum.

“Oya Baydar ’80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri’ni anlattı: Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım; ‘yetmez ama evet’ dedim, fakat dersimi aldım” https://www.t24.com.tr/video/oya-baydar-80-yas-zor-zamanlar-gunlukleri-ni-anlatti-demokrasiye-kosulsuz-inanan-bir-insanim-yetmez-ama-evet-dedim-fakat-dersimi-aldim,36280 başlıklı söyleşide, Baydar’ın yeni çıkan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” kitabındaki “Yetmez ama evet” bölümü ağırlıklı olarak işleniyordu.
Baydar “Siyasete vicdani açıdan baktığınız zaman biraz sazan oluyorsunuz. Yani ben büyük bir iyi niyetle başına sonuna bakmadan, çok fazla düşünmeden, kim yapıyor düşünmeden, ‘niyet okumayalım mantığı’na çok bağlı kaldım” diyordu, şöyle sürdürüyordu:
“Yetmez Ama EVET meselesinde de, önüme gelen yasaların hepsi 82 Anayasası’nın çok ilerisindeydi. Ben özgürlüklere ve demokrasiye yol açabilecek bir anayasa değişikliğinden kesinlikle yanaydım. ‘Evet’ dedim, birçok arkadaşım da dedi. Demokrasiye çok inanmak ama biraz koşulsuz inanmak… Biraz da sazanlık vardı işin içinde. Ama şimdi dersimi aldım. Geç oldu, aldım.”

Bak hele şu “Yetmez Ama Evet”çiye!..

Nasıl entelektüel?!
Nasıl yazar?!
Anayasa değişikliği içeren maddelerin “özgürlüklere, elerkiye (demokrasiye) yol açmayacağını, gericiliğe ve gericilere yol açacağını nasıl göremez?!
Bu içerikteki değişiklikleri getiren siyasi kadroyu tanımamakta, o kadroya güvenmekte nasıl ve neden duyarsız kalır, tembellik eder?!
Yakışır mı?!
Hele “sazan olmak”?!.
“Ne yaptıysam kendim için yaptım… Hayatıma anlam kazandırmak ve mutlu olmak için…” de ne demek?

Sonra kalkıyor, “Şimdi dersimi aldım. Geç oldu, aldım” diyor, sağdan geldiği kadar soldan da “kötü tepkiler” gelmesinden yakınıyor!

Kötü değil ama sert yergilerde bulunanlardan biri de bendim.

FETÖ’nün yayın organı -şimdi yayında değil- Taraf Gazetesi’nde köşe yazarlığını “O dönemde Taraf Gazetesi’nin siyaseti yanlıştı. Ama ben bu yanlışı bir süre sonra hissettim ve gazete ile bağımızı kopardık” tümceleri ile aklamaya çalışıyor, ardından “Benim bir özelliğim kendimi acımasızca eleştirmek” diyor.

Gerçekten “kendini acımasızca eleştirmek” gibi bir özelliği varsa, “Geç oldu ama dersimi aldım” geçiştirmesi ile olmaz, göstersin!
Örneğin:
Diz çöksün halktan özür dilesin!
Ülkenin ve halkın, “ihvan”cıların yönetiminde bugünkü “gerici durum”a gelmesinde yadsınamaz payını, sorumluluğunu itiraf etsin!
“Hayatına anlam kazandırmak, mutlu olmak benciliği” uğruna yaptığı ilkelliği kabullensin!
Her konu, her alanda sözde değil, özde yani “içten” biri olsun!
Kendini, halkının ve halkların aydınlanmasına, ülkesinin ve geri kalmış/bıraktırılmış ülkelerin kalkınmasına, çağdaşlaşmasına adasın!
Vb…

Yapar mı?!

Bencillikten kurtulursa…
Neden olmazsın!..

İLK SİVİL, DEMOKRATİK, LAİK ANAYASA OLACAKMIŞ!.. GEÇİNİZ!..

150 150 bakikarakol

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, iki gün öncesinden (8 Şubat 2021 Pazartesi), internet üzerinden canlı bağlandığı partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7’inCİ olağan il kongrelerine “Buradan sesleniyorum: çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim”
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-millete-seslenis-konusmasina-dikkat-cekti-1812219 deyince, “Millete sesleniş” diye andığı dünkü grup konuşmasına odaklandım.
Beklediğimi bulamadım.
“İzleyici toplamanın yeni yöntemi: Önceden duyurmak olsa gerek” diye düşündüm.
İlgimi, “Sivil Anayasa”ya ilişkin sözleri çekti. https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/124876/-cumhuriyetimizin-100-yilini-darbe-anayasasiyla-degil-bu-ulkeye-ve-millete-yakisan-yeni-sivil-bir-anayasa-ile-karsilayalim-
12 Eylül 2010 yılında yapılan “Anayasa değişikliği”ni içeren halkoylaması (referandum) öncesi dediklerini anımsadım.
Aynıydı.
“Hap gibi yutacaklar” tümcesini o günlerde etmişti.
Dediği gibi olmuştu.
Her biri okuryazar, çağdaş giyimli, görünümlü, adlarının önünde unvanları yer alan, sanatçısı, iş insanı, kariyer sahibi vb “yetmez ama evet” diyenler, hapı ilk yutanlar olmakla kalmadılar, toplumun yutması için taban teptiler, ses tükettiler.
Halkoylamasının sonucu Resmi Gazete’de özetle şöyle belirtilmişti:
// Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü dahil Ülke Geneli; 52.051.828 kayıtlı seçmenden 38.369.099’unun oy kullandığı, buna göre Halkoylamasına katılım oranının % 73.71 olduğu, kullanılan oylardan 37.644.037 oyun geçerli, 725.062 oyun geçersiz sayıldığı, geçerli oyların 21.787.244 (yirmibirmilyon yediyüzseksenyedibin ikiyüzkırkdört) oyun “Evet” oyu, 15.856.793 (onbeşmilyon sekizyüzellialtıbin yediyüzdoksanüç) oyun “Hayır” oyu olduğu, “Evet” oylarının geçerli oylara oranının % 57.88; “Hayır” oylarının geçerli oylara oranının % 42.12 olduğu birleştirme tutanağından (Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı) anlaşılmaktadır.” // https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/09/20100923-10.htm

Bu oylama, 7 yıl sonraki (16 Nisan 2017) “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin halkoyuna sunulmasını getirdi.

“Atı alan Üsküdar’a geçti” söylemiyle “yapılışı” anlam ve içerik kazanan 16 Nisan 2017 halkoylamasının sonucu da şöyleydi:
“Kayıtlı seçmen/katılım: 58 milyon 291 bin 898; Toplam oy: 49 milyon798 bin 855; Geçersiz ve boş oylar: 862 bin 251; Geçerli oylar: 48 milyon 936 bin 604; Hayır: 23 milyon 779 bin 141; Evet: 25 milyon 157 bin 463”
https://tr.wikipedia.org/wiki/2017_T%C3%BCrkiye_anayasa_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi_referandumu
Uygulamasına bir yıl sonra (24 Haziran 2018) birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminden sonra geçildi.
Anımsanacağı gibi:
Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda, Cumhur İttifakı’nın adayı AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
CHP’nin adayı -birkaç gün önce, Noter dururken, bir garip biçimde e-devlet üzerinden istifa eden- Muharrem İnce idi ve 15 milyon 340 bin 321 almıştı.
https://tr.wikipedia.org/wiki/2018_T%C3%BCrkiye_cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_se%C3%A7imi#:~:text=G%C3%B6revdeki%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan,salt%20%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Funu%20alan%20Erdo%C4%9Fan%20kazand%C4%B1.
Milletvekili seçiminde ise AKP 1’inci, CHP 2’inci, HDP 3’üncü, MHP 4’üncü, İyi Parti 5’inci çıkmıştı.

“Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” 2,5 yılda çöktü!
Ekonomi duvara tosladı!
Döviz tavan yaptı!
İşsizlik, enflasyon başını aldı gitti!
Açlık kol gezdi!
Say say bitmez!
Siyasi amaçlı gözdağı vermeler, ev önlerinde güpegündüz saldırmalar, sopalarla vurmalar, yumruklar atmalar, kol, bacak, baş kırmalar başladı!
Halkın gözlerinin içine baka baka, gerçeklerle örtüşmeyen sözler edilir oldu!

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmaları, bu tabloya neden olan Cumhur İttifakı’nı ve Cumhur İttifakı İktidarı’nın iki ağır partisi AKP ile MHP’nin güvenlerinin ve oylarının hızla düştüğünü, yüzde 30-35 bandına sıkıştığını ortaya koydu.

Aynı sonuçlara AKP de yaptırdığı anketlerle vardı.

AKP’yi ve iktidarını dışarıdan izleyen yatırımcılarla Türkiye ve bölge üzerinde çıkarları, hesapları, planları olan emperyalistler, Türkiye’deki iktidarın güç duruma düştüğü, halk desteğini yitirdiği vb bilgisine çoktan ulaşmıştı.

Emperyalistlerin “Halk desteğinden yoksun siyasi kadrolardan uzak durmak” gibi tipik özelliği var.

Tam bu ortamda, “2023 hedefi” süreci de gözden ırak tutulmayarak, kendilerini “dostlarına” kabul ettirmek, siyasi geleceklerini, iktidarlarını kurtarmak, 2023 hedefine ulaşmak için, kaç seneden beri içeriği genel hatlarıyla belli, taslak halindeki “yeni anayasa” raftan indirildi, gündeme taşındı, tartışıya sunuldu.

İlk sivil, demokratik, laik anayasa olacakmış!

Geçiniz!

“Türk-İslam Sentezi” üzerine oturtulmuş “anaysa”, demokratik, laik olmaz, olamaz!
Geniş halk kesimini temsil eden örgütlerin, sözde değil özde aydınların, yurtseverlerin, bilge bilim insanlarının, hukukçuların, konunun uzmanlarının vb içinde yer almadığı, “vesayet altındaki siyasiler”in yapacakları, yaptıracakları anayasa, “sivil anayasa” hiç değil!

Türk halkı uyandı!
Gerçekleri görüyor, sorguluyor!
Sorumluları artık biliyor!
Hap yutmayacak!
Hap yutturacaklara olanak (fırsat) tanımayacak!
2023’teki “Ilımlı İslam”a, 2023’ten 5-10 yıl sonra “2’inci Sevr”e ardına kadar kapı açacak “Ortaçağ’ın bile gerisindeki gerici dinci anayasa”ya geçit vermeyecek!
Zorbalığa, 71 ve 80 öncesi süreçte yaşanan kardeş kavgasına da geçit vermeyecek!..

“İKBAL” PEŞİNDE KOŞAN “KARANLIK GECELERİN, KARANLIK EYLEMCİSİ”!..

150 150 bakikarakol

“Bir CHP’li olarak; önceki gün (8 Şubat 2021 Pazartesi), internet üzerinden partisinin Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak İl Kongrelerinde konuşurken ‘CHP, HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar’
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/124836/-egitimden-sagliga-ulastirmadan-enerjiye-kadar-her-alanda-ulkemize-cag-atlattigimiz-icin-gurur-duyuyoruz- diyen AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanına ve dün de partisinin grup konuşmasında ‘Bu gidişle CHP’nin HDP tarafından asimile edilmesi, sömürge partisi haline dönüştürülmesi sanıyorum kaçınılmazdır’
http://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4767/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_BAHCELI__nin_TBMM_Grup_Toplantisinda_yapmis_olduklari_konusma_9_Subat_2.html tümcesini eden MHP Genel Başkanına itirazım var.
Biz CHP’liler, partimiz CHP’mizle HDP arasında çok büyük ayırt (fark) olduğunun bilincindeyiz, hiçbirimiz asla terör örgütlerinin beslemesi değiliz, böyle bir çirkinliğe CHP’nin ekini (kültürü) izin vermez; ne bizlerin, ne bizlerle var olan partimiz CHP’mizin, HDP tarafından asimile edilmesi, hele de ‘sömürge partisi’ haline gelmesi, getirilmesi olası değil, hayali bile söz konusu olmaz, olamaz!
Kanıtı, tarih kitaplarımızda yazılıdır” diyor, başlık konusuna geçiyorum.

Artık…
“İnanılır gibi değil! Bu kadar da olmaz! Bu veya buna benzer sözleri, ‘karşıt’ belledikleri edecek olsalar, dünyayı başlarına yıkarlar…” demiyorum!
“Prof. Dr. unvanlı Fakülte Dekan biri, bu söz sözleri nasıl eder?!” de demiyorum!
Kanıksadım!
Yalnız ben değil, halkımız da kanıksadı!.
Üzüntüm, ülkemizin ve halkımızın bu duruma gelmesi, getirilmiş olması!

“Prof. Dr. Cevdet Kılıç” adlı, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri, facebook sayfasından bir paylaşımda bulunuyor.
Yazılı, görsel, sesli basında, internet ve sosyal basında yankı buluyor.
Dekan Kılıç, paylaşımında şöyle yazıyor:
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de.
Şöyle söyleyeyim.
Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.” https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dekandan-bogazici-ogrencilerine-tehdit-gece-vakti-isi-bitiririz-6251226/

(Linkini verdiğim haberin altında, facebook paylaşımının orijinaline baktığınızda, “Türkçe grameri cahili” Prof. Dr. Dekan’nın “Boğaziçilimisiniz, Boğazdışılımısınız” diye “misiniz, mısınız” soru eklerini sözcüklerle bitiş, uyduruk “boğazdaşılı” sözcüğünün baş harfini de büyük harfle yazdığının, iki sözcük arasına virgül koymadığını göreceksiniz. Daha çok. Bir örnek vereyim: “Şunu söyleyeyim” diyor, iki nokta üst üste işaretini koyacağına, nokta işaretini koyuyor.)

Prof. Kılıç, bu kadarla kalmamış!
4 Ocak 2021 günü paylaşımında bulunmuş “Şöyle yapalım. Boğaziçi Üniversitesi’ni kapatalım yerine üniversite kuralım” diye yazmış!

Ne zeka!
Müthiş!
Alkııışşş!..

Her iki paylaşımını okuduğumda, sizler gibi ben de, bu “karanlık gecelerin, karanlık eylemcisi”nin “ikbal” peşinde koştuğunu anladım!
“Ben de varım. Beni fark edin. Beni değerlendirin” der gibi!
Kendini gündeme getirmek için öyle bir içerik ve anlatıda (üslupta) yazıyor, paylaşımda bulunuyor!
Belki de, memleketi Artvin’den Milletvekili olabilmenin altyapısını yapıyor, ilk adımı atarak, süreci başlatıyor!

Ayırtında olmadan, Ocak paylaşımında “rantçılığını”, dünkü paylaşımında “karanlıkçılığını” açığa vuran, Prof. Dr. Dekan Cevdet Kılıç, bir baktım, açıklama yapmış.

Paylaşımları üzerine yazacaklarımı çizdim.
“Kamuoyuna duyuru”sunu https://www.gercekgundem.com/guncel/250334/bogazicilileri-tehdit-eden-dekandan-aciklama-15-temmuzu-kastettim okudum.
Tiksindim!
Yazdıklarını “yalıyor”, 15 Temmuz’a sığınıyor!
Bu kadar mı korkak olunur?!
Hani, “gece vakti iş bitirir, gündüz işe giderlerdi”?!

Fazla yazmayacağım.
Yazdıklarını evirip çevirene, yazdıklarının arkasında duramayana ne yazacaktım ki!
O kendini bitirmiş!
Ama…
Açıklamasını okumak isterseniz, birkaç satır yukarıda linki sundum, tıklayıp okuyabilirsiniz.

Bu arada…
Giderayak, Anayasa Başkanı Zühtü Aslan’ın içeriğini beğendiğim dünkü konuşmasının linkini de https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/anayasa-mahkemesinde-andicme-toreni/ bilginize sunuyorum.
Israrla okumanızı istiyorum.

  • 1
  • 2