“MÜJDE”Yİ GÜNDEMDEN DÜŞÜREN, “MÜJDECİLER”İN KEYFİNİ KAÇIRAN GİRESUN SEL FELAKETİNİN ÖĞRETİLERİ

  • 0
150 150 bakikarakol

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’un ilçelerine giden Diyanet İşleri’nin “Prof. Dr.” unvanlı Başkanı Ali Erbaş’ın şu sözleri ne kadar ilkel, gerici, içi boş, gerçekleri kökünden çarpıtan sözler:
“Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah´tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman’a gerekli olan bu davranışlardır.” https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/diyanet-isleri-baskani-erbas-selde-hasar-goren-camileri-inceledi-6005903/

Hayır!..
Felakete uğrayan ilçelerimiz tekrar eski haline getirilmesin, yıkılması gereken binalar da yıkılsın ama yenileri yapılmasın.
Çünkü…
Aynı felaket yıllar sonra gene olacak!
Çünkü…
Dere yataklarına yerleşim, us (akıl) işi değildir!
Rant ve siyasi çıkarlar uğruna insanlarımız ölmesin, yaralanmasın, altından kalkamayacakları maddi zararlara uğramasınlar!

Hayır!..
Giresun’un ilçelerinde yaşanan felaket, Allah’tan gelmemiştir!
Rant ve siyasa (politika) babalarının “göz doymazlıkları”nın ürünüdür!
Çarpıtarak, insanları yanıltmanın, kandırmanın, yanlış bilgilendirmenin anlamı yok!

Önlem (tedbir) almanın tek yolu, insanlara “düşümye”yi kazandırmaktır.
Düşünen insan, felaketlere neden olan ve de olacak gelişmelere olanak tanımaz.

Gerçek bir “Müslüman”ın yalnız “afet durumları”nda değil, her durumda yapacağı “davranış” gene tek seçenek “düşünmek”tir.

Halkına düşünmeyi anlatmayan, aşılamayan, kazandırmayan din ve devlet, siyasa insanı olmaz!

Dünya lideri Kemal Atatürk, “düşünme”nin önemini, gerekliliğini gördüğü için, “Düşünmek Devrimi”ni gerçekleştirmiş, halkına armağan etmiştir ve halkını “düşünen halk” yapmıştır.

Ama…
Atatürk’ün, Türk halkının ve Türkiye’nin düşmanları en çok bu devrimden tedirgin olmuşlar, ellerinden geleni –yerel işbirlikçilerini de kullanarak- yapmış, amaçlarına ulaşmışlardır!

Günümüzde, halkımızın yüzde kaçı –vurgulamaya çalıştığım anlamda- düşünebiliyor?
Bilimsel bir araştırmayla karşımıza çıkacak rakam, utandıracak, yüz kızartacak miktarda düşük olur!

Düşük miktarda olmasaydı:
Düşünen insanlar, dere yataklarına yerleşilemeyeceğini bilirlerdi, yerleşime izin vermezlerdi;
Yerleşmeye ve yerleştirmeye kalkanlara en sert biçimde karşı çıkarlardı;
Gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen, kandıran siyasilerin ve işbirlikçileri rantçıların “ikna” tuzaklarına düşmezlerdi;
Doğayla inatlaşılamayacağını, savaşılamayacağını iyi kavrarlardı, öngörülerinde yanılmazlardı…

“Müjde”yi gündemden düşüren, “müjdeciler”in canını sıkıp keyfini kaçıran Giresun ilçelerinde yaşanan sel felaketi, bir dizi öğreti ve iletide de bulunuyor.
Diyor ki:
Düşünün.
Düşünmeyi öğrenin, öğretin.
Düşünen insan olun, düşünen insanlar yetiştirin.
Düşünün karar verin, adınıza iş yapacakları belirleyin, seçin; belirleyip seçerken, “düşünen” olup olmadıklarına bakın, gözlerinizi üzerlerinden çekmeyin, yanlışa kayacakları an, adınıza iş yapmalarını sonlandırın…

Üzülerek söylemeliyim ki:
Dünya lideri Kemal Atatürk’ten sonra, “düşünmek”te esneklik gösteren, giderek de “düşünmek”ten kopan “kadrolar” tarafından yönetildik!

Bugünlere geldik!

Aynı anlayıştaki kadrolarla yarınlara yol alıyoruz!

Acı olan bu!

Bir başka acı olan:
“Muhalefet” belediklerimiz de aynı anlayış içinde!
Yani:
Onlar da “düşünmüyorlar”!
Düşünenlerin önünde “dalgakıran”lık yapıyorlar!

Ama…
Sayılarının azlığına karşın, “düşünme”yi bırakmamış “öz Atatürkçüler”, düşünce yoksunu insanları yönetmenin, sömürmenin çok daha kolay olduğu görüşündeki emperyalist düşmanlarımız en başta İngiltere ile ABD’yi ve onların yerel işbirlikçilerini, 30 Ağustos 1922’deki gibi gene yenecek, gene geldikleri gibi gönderecek!..

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.