AKP DEPREME NEDEN İLGİSİZ VE NEDEN “KANAL İSTANBUL” DEYİP DURUYOR?!.

  • 0
150 150 bakikarakol

Soru çok doğru, gerçekçi!..
AKP, Türkiye’nin deprem gerçeğine duyarlı değil, ilgisiz!..
Ama…
Her yönden ülke zararına olacağı bütün çıplaklığıyla ortada “Kanal İstanbul Projesi”nde kararlı, ısrarlı!..
Bir anket ya da bir halkoylaması yapılsa, yüzde 90’ların üzerinde beni doğrulayacak doğrultuda sonuç çıkacak!..
Ve Türk halkı, AKP’nin bu iki tutumundan ciddi biçimde rahatsız!..
Bu konuda da anket ya da halkoylaması yapılsa, yüzde 90’ların üzerinde “doğrulama” sonucu çıkacak!..
Çünkü…
AKP’yi ve halkımı tanıyorum…

İki konuda da, AKP’nin Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı İktidarı ortağı MHP, AKP’den ayırtsız (farksız)!..

Başlıktaki soruya dönersek…

Sorunun yanıtı, “Türkiye Cumhuriyeti” kimliğini taşıyan herkesi yakından ilgilendiriyor…

Bu demektir ki, her Türk vatandaşı, “AKP, depreme neden ilgisiz ve neden ‘Kanal İstanbul’ deyip duruyor?!.” sorusuna “odaklanmak, düşünüp yanıt aramak, verdiği yanıtın yaşama geçmesinde kararlı davranmak” gibi bir sorumluluk taşıyor…

Ben, soruna en doğru çözümün, sorunun köküne sağlıklı düşünce ile bakıldığında bulunacağına inanırım…

Bu saptama ışığında, iki sorunda da AKP’yi sorumlu tutuyorum, AKP’nin kuruluş köküne uzanıyorum…
AKP’nin “kuruluş vitrini” bir kenara…
Kuruluş vitrin, “kuruluş öz”ü örtme, gizleme aracı!..
Gene de sızmalar oldu, araştırmalar yapıldı, onlar yazıldı çizildi, konuşuldu, tartışıldı…

“AKP’nin, emperyalist proje” olduğu defalarca yazıldı, konuşuldu, bir “bilinen” oldu…

MHP de bir emperyalist proje!..

Her emperyalist projenin birinci ana amacı, proje sahibinin çıkarlarına hizmet etmektir!..
Bu evrensel gerçektir ve yadsınamaz…

Emperyalistler, kanlarına kadar emecekleri insan yığınlarının “düşünme”lerini asla istemezler!..
Düşünceden yoksun insan yığını tek öncelikleridir!..
Bunun için yani “düşünmeyen insan yığını” var etmek için projeler üretir, yaşama geçirir!..

Emperyalistlerin öncelikle hedef aldıkları, İslam ülkeleridir!..
Çünkü “İslam Dini”, inananlarına “düşünmeyi” öğütler!..
Bu yüzden emperyalistler İslam Dini’ne ve İslam Dini inanları Müslümanlara düşmandırlar, onları önce “düşünce”den yoksun bırakırlar, sonra kendi aralarında ayrıştırır, kavgaya tutuştururlar, kendilerine bağımlı hale getirirler!..

Türkiye’nin, İslam Dini’ne inanan ülke olması yanında, Çanakkale ve Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferleri, emperyalistleri çılgına çevirmiştir, çevirmektedir!..
Türkiye’nin başına bir yığın iş açılması, bir yığın sorunla uğraşması, çözümde yol alamaması bundandır!..

Türkiye, dünya lideri Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı 10 Kasım 1938’den beri doğal sorunlara ek, emperyalistlerin yarattığı sorunlarla boğuşuyor!..

Yani…
Yalnız AKP ve MHP emperyalist proje değil!..
CHP dışında, tüm siyasi partiler, iktidarlar emperyalist projelerdir!..
CHP’nin, Atatürk sonrası Genel Başkanları ve Genel Merkez yönetimleri de!..

Türkiye’nin, Türk halkının çok emperyalist düşmanı vardır ama ana düşman, diğer düşmanları etkileyen, yönlendiren “İngiltere Krallığı”, “İngiltere sermayedarları” dır!..
Bunlar aynı zamanda, “İslam”ın ve “Müslüman”ların da ana düşmanlarıdırlar!..
Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda vb hikaye!..

Düşünceden yoksul bırakılmış insan yığını, güdülen koyun sürüsünden ayırtsızdır (farksızdır), çobanın söyleyeceğine inanmaları emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin daha bir işine gelir!..
Ülkeleri askeri güçle işgale gerek kalmadan, yeraltı, yerüstü zenginliklerin kolayca sahibi olurlar, kazançlarına kazanç katarlar !..

AKP, MHP isteseler de, düşünen insan” yetiştiremezler!..
Ama…
“Dindar, kindar nesil yetiştirme”de önleri açıktır!..

Halkı, deprem öncesi bilgilendirmelerden yoksun bırakmanın nedeni, işte bu “insanların düşünmemesi, düşünmeyi kazanmaması, bilmemesi”dir!..

AKP’nin “deprem ilgisizliği”nin kaynağı budur!..

AKP’nin ucube “Kanal İstanbul” ısrarı ise askeri ve siyasi amaçlı emperyalist dayatmayla birlikte, Türkiye’nin ekonomik çöküntüsüdür!..

Umarım ve dilerim, 2’inci Abdülhamit’in başına çorap örülmesi gibi bir durum sonucunda toprak yitirmeyiz!..

Böylesi bir korku içimi kemiriyor, uykularımı kaçırıyor!..

(Katar’ın başını çektiği zengin Arapların, kanal boyunca arsa kapatmaları, dolarlar saçmaları vitrinden başka bir şey değil!..)

İnanıyorum ki, ucube “Kanal İstanbul Projesi” halkoylamasıyla halka sorulsa, en az yüzde 90 üzerinde “Hayır, yapılmasın, vazgeçilsin” çıkar!..

Halkın kararına, duyarlılığına saygılı olmak, uymak ülke ve halk, hatta bölge yararınadır!..

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.