BEYLER, TÜRKÇE’MİZE ZARAR VERİYORSUNUZ, KENDİNİZE GELİN!..

  • 0
150 150 bakikarakol

“Yunus Emre aynı zamanda güzel Türkçe’nin de mimarıdır. O, Türkçe’nin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Onun bize bıraktığı en büyük miras her bir dizesinin kelime kelime, her bir kelimesinin hece hece, her bir hecesinin harf harf saçaklanarak 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir.
Türkçe dilimiz kimliğimizdir. Asırlara sâri kültürümüzün taşıyıcısıdır.
Türkçemiz dertlilerin iç sızısı, şairlerin alın yazısıdır.
Türkçe’miz, aşkımızın da, hasretimizin de, matemimizin de dilidir. Bebeğimize ninni, atalarımızdan vecize, yiğitlenirken koçaklama, ölürken ağıttır. El açtığımızda duamız, cenge vardığımızda destanımızdır.
Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini ve hatta inancını kaybeder.
Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi ve kimliksiz hâle gelmesi kaçınılmaz olur.
Unutmayınız, vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız.
Türkçe’yi dünya dili hâline getirmek gerekir.
Vatanları, bayrakları, devletleri ayrı olan yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçe’dir.
Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor, hatta kimi yerlerde yabancı dille eğitim Türkçe eğitimin önüne geçiyor.
Bunun yanında gazetecilerimizden, akademisyenlerimize kadar okumuş, yazmış insanlarımızın bir bölümü Türkçe’ye yeterince özen göstermiyor.
Dil, iletişim aracı olmanın yanında en büyük zenginliktir.
Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Kendi anadilini en doğru ve güzel şekilde konuşamayan bir toplum, başkalarına da katkı sağlayamaz.
Türkçe’yi korumadan ne millî kimliğimize sahip çıkabiliriz, ne Türk dünyasıyla olan bağlarımızı güçlü tutabiliriz, ne de küresel hedeflerimize ulaşabiliriz.
Geleceğe yönelik yapılacak en önemli yatırımlardan birinin yabancı kavramların istilası karşısında Türkçe’yi korumak, geliştirmek, zenginleştirmektir.
Bu konuda hepimize, bilhassa da ailelerimize, öğretmenlerimize, münevverlerimize, Türk diliyle ilgili çalışma yapan kurum ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Yunus Emre, ‘dil hikmetin yoludur’ diyor. Hikmet arayışımızı Türkçemizden başlatmalı, hep birlikte ‘Dünya dili Türkçe’ demeliyiz.” https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/124916/-kultur-emperyalizmine-karsi-kuracagimiz-en-guclu-savunma-hatti-oncelikle-dilimizi-korumaktir-

Bir solukta okuduğum, okurken heyecanlandığım, duygulandığım, altına imzamı atacağım bu sözleri söyleyen:
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı…
Özetleyerek alıntılayıp bilginize sunduğum sözlerinden ötürü kendisini kutluyorum, alkışlıyorum.

Ancak…
Ne yazık ki!..
Bu çok doğru, çok güzel sözlerin sahibi AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, “Arapça” sözcükleri kullanan, toplumun kullanmasına neden olan siyasi kişidir de!

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı, Arapça sözcükleri, “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”inden hemen sonra daha sık ve çokça kullanır oldu!
Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı İktidarı ortağı MHP Genel Başkanının, Genel Başkan Yardımcılarının Arapça sözcükleri aynı sıklıkta ve çoklukta kullandıkları da gözden ırak tutulamaz!

Sonuçta ortaya…
Anlaşılmayan, iletişimi ciddi biçimde olumsuz etkileyen, kafa karıştıran, “güzel Türkeçemiz”e büyük zarar veren bir dil çıkmıştır!

Şu günlerde ağızlarda konuşulan Arapça sözcükleri yazmak istemiyorum!

Güzel Türkçe’mizi “dünya dili” yapmak istiyorsak, Arapça, Farsça, başka yabancı sözcükleri kullanmamalıyız!
Hiç ama!..
Eskimiş olanları da!..

Ve…
Bunda kararlı olmalıyız!

Özellikle…
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yeni bir Arapça sözcük eder etmez, onu alıp “ağızda sakız” yapan sözüm ona “Türkçe yanlısı” insanlarımıza kızıyorum!
Neredeyse, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanından, MHP Genel Başkanından ve Türkçe karşıtlarından çok “Arapça sözcükler” söyler, kullanır oldular!
Beyler!..
Ne yaptığınızın ayırtında (farkında) mısınız?!
Türkçe’mize zarar veriyorsunuz!
Türk-İslam Sentezi’ne hizmet ediyorsunuz!
Türk-İslam Sentezcilerinin değirmenine su taşıyorsunuz!
Kendinize gelin!..

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.