“DEVŞİRME VE AYARLANMIŞ DELEGELER”İN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ OLSANIZ DA, YOK HÜKMÜNDESİNİZ!..

  • 0
150 150 bakikarakol

H a y ı r ! . .
Partim CHP’min Cumartesi-Pazar (25-26 Temmuz 2020) günlerinde yapılan 37’inci Olağan Kurultayı, resmi ve hukuki olarak geçerli değildir!..
Çünkü:
Usulsüzlük yapılmıştır!..
Çünkü:
Konuşmacı (adı lazım değil), Kurultay Divanı’nın yetkisini gasp etmiş, Kurultay delegesine, 13 maddelik manifestosunu oylatmış, kabul ettirmiş, “Oy birliği ile kabul edilmiştir” diye sonuç açıklamıştır!..
Bu oylama “Kurultay oylaması” olarak kabul edilemez!..

Konuşmacı, Divan’ın yetkisini gasp ederek, oylama yaparken; yetkisi, söz verdiği konuşmacı tarafından gasp edilen Kurultay Divan Başkanı ve üyeleri, duyarlı davranmayarak, “Divan yetkisi”nin gasp edilmesini önlememiş, suç işlemiştir, Kurultay’ı yönetememiş, Kurultay’ın resmi ve hukuki geçerlilik kazanamamasına, yitirmesine neden olmuştur!..

Yanlışın, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’nun titiz incelemesi sonucu ortadan kaldırılacağı, partim CHP’nin 37’inci Olağan Kurultay’ın iptali yönünde doğru karar vereceği inancı ve düşüncesindeyim…

Bana göre, birinci gününde yapılan yanlışlarla “hukuki ve resmi geçerliliği”ni yitiren Kurultay’ın ikinci gününde gerçekleşen Parti Meclisi (PM) Üyeliği seçimlerinde de, CHP’ye, CHP’lilere yakışmayan sonuçlar yaşanmıştır!..

“Tekke ve Zaviyeler Yasası’nın kaldırılmasını isteyecek kadar ileri giden Bülent Kuşoğlu delegeden 862 oy alacak, yeniden Parti Meclisi olacak, Aykut Erdoğdu 499 oyda kalacak, kadın kotasından ötürü PM’ye giremeyecek!..

Ve…
Gençlik kotasından PM üyesi olanlardan biri, 365 oy alan, İstanbul Beykoz ilçeden 19 yaşındaki Sevgi Kılıç’tır!..
Özelliği, “Türbanlı” olması!..
(‘Türban’a ‘başörtü’ denilmesi başka bir rezalet!.. Denilmemeli!.. Denilmesine karşı çıkılmalı!..)

CHP siyasalarıyla Politikalarıyla) örtüşmeyen siyasi sahtekarlığa, siyasi cambazlığa bakar mısınız?!.

Din ile siyasayı hala ayıklayamayan, “dinci” olarak kalan, adına da “muhafazakar” denen seçmene yaranmak, o seçmenden oy almak uğruna çağdaş, aydınlık, laik CHP’yi merkez sağa, oradan “gericiliğe” ve “gericiliğin koyu karanlığı”na çekmekle görevli siyasi kadro, türbanlı genç kızı PM vitrinine taşırken, çember sakallı bir genci neden düşünmedi?!.
Us mu (akıl mı) edemedi?!.
Unuttu mu?!.

Gene…
Erdoğan Toprak ne yaptı ki delegeden 619 oy aldı PM’ye seçildi, örneğin “Teğmen Çelebi” olarak tanıdığımız Mehmet Ali Çelebi “507 oy”una karşın, cinsiyet ve gençlik kotasına takıldı PM’ye giremedi?!.

Demek ki…
Bir dizi yanlışlar var!..
“Özde CHP’liler”in önünü kesiyor!..

O “bir dizi yanlışlar”ın ne, neler olduğu biliniyor!..

Biliniyor ama giderilmeleri, düzeltilmeleri için hiçbir şey yapılmıyor!..

Neden?!.

Çünkü:
CHP, içten, öz CHP’liler tarafından yönetilmiyor!..
CHP, uzun yıllardan beri, özel yetişmiş ve görevlendirilmiş siyasi kadrolar ve onların devşirdikleri tarafından yönetiliyor!..
İşe, “delege devşirmeciliği” ile başlamışlar!..
“Devşirme delegeler”, CHP il, ilçe örgütlerinde korunup kollanmışlar, Kurultaylara taşınmışlar!..
Kurultay sonuçları baştan belli!..

Dünya lideri Kemal Atatürk döneminde böyle miydi?!.
Ve…
CHP Kurultayları böyle mi geçerdi?!.

Günlerce konuşulur, tartışılır, doğrular aranır bulunurdu, onların her biri “kurultay kararı” olarak kayıtlara işlenirdi!..

Söz ve eylem birliği vardı!..
Sözle, eylem, eylemle söz asla çelişmezdi!..

Şimdi öyle mi?!.

Çıkarlar “elerki”den (demokrasiden) söz ederler ama uygulamazlar!..

Partide elerkiyi uygulamayanlara kananlara ben “CHP’li” demiyorum!..
Demeyeceğim!..

Elerkiden söz eden önce elerkiyi partisinde yaşama geçirecek, elerkiyle bağdaşmayan, örtüşmeyen ne varsa yok edecek!..

Böyle bir çalışma yapmayacak, “elerki” diyecek, ben de inanacağım!..
Vay benim CHP’liliğime!..

“Liyakat” diyecek, liyakatsizliğin en alasını sergileyecek!..

1356 Kurultay delegesinin 1251’inin oyunu alacak, genel başkan seçilecek, yetinmeyecek Parti Meclisi Üyesi listesi” hazırlayacak!..

Bildirge (manifesto) açıklayacak, siyasi partilerde siyasetçi yetiştirmenin gerekliliğini dile getirmeyecek!..

İlhan Cihaner’in dediği gibi, bugüne kadar, AKP iktidarının hiçbir siyasasına engel olamamış, arlanıp sıkılmadan “cek”, “cak” ekleriyle biten sözler edecek, “vaatler”de bulunacak!..

Hadi ordan!..

“adı lazım değil”, sana da, ekibine de inanmıyorum!..
Ve inanmıyoruz!..

“Devşirme ve ayarlanmış delege”lerin oylarıyla seçilmiş olsanız da, sizi tanımıyorum!..
Siz, yok hükmündesiniz!..

Ben, karşıt olduğunuz, dışladığınız “öz CHP’liyim!..
Öyle de kalacağım!..
B i l i n ! . .

“Öz CHP’liler”le birlikte sizi, partimiz CHP’mizden kovacağız!..
Bu, biz “öz CHP’liler”in, “öz CHP’li olma görevimiz”dir!..
B i l i n ! . .

Siz de, sizin ağababalarınız da vız gelir, tırıs gidersiniz!..
B i l i n ! . .

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.