DÜNYA LİDERİ KEMAL ATATÜRK AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR DÜŞÜNÜR, BÜYÜK BİR BİLGEDİR…

  • 0
150 150 bakikarakol

Adı Kemal Atatürk olan bir dünya lideri, 83 yıl önce (1938) bugün (10 Kasım 2021) İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda, Perşembe günü saat 9’u 5 geçe yaşama gözlerini yumdu.

 

Sevgiyle, saygıyla anıyorum.

Cennet mekanında ışıklar içinde uyusun.

 

Her 10 Kasım benim için hüzünle başlar, gururla biter.

 

O, büyük bir asker, büyük bir devlet ve siyaset, büyük bir ekin (kültür)

adamı, büyük bir diplomat, büyük bir ekonomist vb…

Ama O, aynı zamanda büyük bir düşünür, büyük bir bilgedir.

Düşünmenin önemini çok iyi kavramış, halkına ve halklara bunu kazandırmıştır.

Kendisi de başarılara düşünmenin etkin gücüyle ulaşmıştır.

Biliyordu ve bilinmesini istiyordu ki…

Düşünme sorgulamayı, sorgulama aydınlanmayı ve üretmeyi, aydınlanma ve üretme kalkınmayı, paylaşmayı, birlik olmayı, saygınlık kazanmayı, sevgiyi, barışı, kardeşliği, özgürlüğü, bağımsızlığı vb getiriyordu.

 

İnsan ve okur yazar olmanın, okumanın, yurtta barışın, dünyada barışın vb önemini de halkına ve halklara aşılayan  O’dur.

 

O ve arkadaşları olmasaydı, Türk yurdu diye bir vatan, Türk halkı diye bir halk olmayacaktı.

 

O’nun devrim ve ilkeleri, onca düşman emperyalistlerin ve düşman emperyalistlerin yerel işbirlikçilerinin her tür kirli oyunlarına, kalleşliklerine karşın Türk yurdu korundu, Türk halkı varlığını korudu.

 

O’nun büyük devrimlerinden biri de, düşman emperyalistleri, düşman emperyalistlerin yerel işbirlikçilerini yıllardır korkutan, çıldırtan, bilinmemesi için ellerinden gelen her hinliği yapmalarına neden olan Düşünme Devrimi’dir.

 

Bugün Türkiye, Türk halkı, zorlu ve kanlı günleri yaşadıysa, Düşünme Devrimi’nden yoksun kalmasından, bırakılmasındandır.

 

Yapılması gereken…

Düşünme Devrimi’ni yaşama geçirmek, insanlarımıza düşünmeyi kazandırmaktır.

Bunda başarılı olunursa, düşman emperyalistlerin ve düşman emperyalistlerin yerel işbirlikçilerinin kökleri kazınır.

 

Bilineni vurgulamak isterim:

Dünya gezegeninde…

Seveni çok olan barış adamı, dünya lideri, Kemal Atatürk’tür.

Sevmeyeni de çok olan barış adamı, dünya lideri, gene Kemal Atatürk’tür.

 

Bilinecektir:

O, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanıdır.

CHP’nin 1927’nin 15-20 Ekim günlerinde gerçekleşen 2’inci Kurultayı’nda, Türkiye’mizin ve Türk halkının kurtuluşunu anlatan bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşma NUTUK olarak tanımlanmıştır ve aynı adla kitaplaştırılmıştır.

 

Buradan…

Başta CHP olmak üzere, kendilerini, Atatürk’e, Atatürk’ün düşüncelerine yakın hisseden herkese, kurumlara, kuruluşlara, derneklere, sendikalara vb çağrım var, önerim var:

NUTUK’u okumadıysanız okuyun, okutun.

Okumayan insanımız kalmasın.

 

Yazımı, NUTUK’un sonlarında, dünya lideri Kemal Atatürk’ümüzün gözyaşlarını tutamayarak söylediği GENÇLİĞE HİTABE’siyle bitiriyorum:

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  • 0

Yorum Yaz

Email adresiniz paylaşılmayacak.